UPCYCLE HOUSE

Introduktion

Realdania Byg udvikler, opfører og formidler et enfamiliehus, ’Upcycle House’, ud fra princippet om upcycling, og udmønter dermed en helt aktuel tendens i et håndgribeligt og overskueligt eksempel.

Upcycle House skal opføres indenfor et anlægsbudget på en million kroner, og bliver dermed ikke blot tilgængeligt for de fleste danske familier, men demonstrerer samtidig at anvendelse af upcycleprincippet også har økonomiske fordele. Huset placeres på en parcelhusgrund i Nyborg, Fyn, hvor Realdania Byg på sigt vil samle en række eksperimenterende enfamiliehuse.

Upcycling er den proces, hvor rest-materialer eller ubrugelige produkter omdannes til nye materialer eller produkter med en højere brugsværdi, så der – globalt set – produceres og forbruges mindre. Begrebet kan oversættes med ‘oparbejdning’ eller ‘forædling’, men anvendes på dansk stort set udelukkende i sin engelske form.

TYPE, AREAL, SITE

Udviklingsprojekt – bolig

140m²

Danmark, Nyborg

KUNDE

Realdania Byg

PARTNERE

Egen Vinding og Datter

MOE

STATUS, ÅR

Realiseret

2011-2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Anders Lendager

Medarbejdere: Rune Sjöstedt Sode, Christoffer Carlsen, Jenny Haraldsdottir, Anna Zobel

Kontekst

Enfamiliehuset er valgt af to vigtige årsager: Det er overkommeligt i skala, økonomi og ikke mindst byggetid, og kan derfor komme på banen på kort tid og byde ind mens debatten er frisk. Enfamiliehuset har desuden en stærk gennemslagskraft som formidlingsobjekt, helt enkelt fordi boligen interesserer en meget stor kreds, som rækker langt udover den snævert byggefaglige.

Upcycle House skal opføres på en byggegrund der udgør en del af en storparcel i Nyborg, Fyn, som er i Realdania Bygs eje. En lokalisering i en mindre by som Nyborg skærper kravet til, at Upcycle House, trods det radikale byggekoncept, fremstår med en bred og folkelig arkitektonisk-funktionel appel.

  Hovedgreb

  Upcycle House er tænkt og designet med brug af bæredygtige tiltag. Grundet den begrænsede økonomi er der fokuseret på en optimal udnyttelse af bygningenss passive egenskaber. Upcycle House er derfor grundlæggende designet ud fra form, orientering, termisk tilpasning sommer/ vinter, placering af funktioner/zoner, dagslysoptimering, rumhøjde etc.

  Der er generelt i Upcycle House fokuseret på dagligdagen og de daglige handlinger. Dette med henblik på brugerens aktiviteter i køkken og baderum/toiletter, som ofte er forbundet med resourceforbrug. Disse er effektiviseret og gennemtænkt. På samme vis er haveplanen indtænkt med minimal belastning af kloaksystemet, mulighed for kompostering og dyrkning af frugt og grøntsager, ligesom f.eks. opsamling af regnvand begrænser behovet for at tappe vand af drikkevandskvalitet.

   Miljø

   Upcycling er det naturlige næste skridt efter det store fokus på bygningers energiforbrug i driftsfasen. Nu rettes opmærksomheden nemlig også i stigende grad på energi- og ressourceforbruget når byggematerialer produceres og transporteres, i bygge- og anlægsfasen, samt når bygningen eller bestemte bygningsdele er udtjent. Upcycle House sigter mod et minimalt CO2-fodaftryk, fordi CO2-udledningen er kilden til global opvarmning, og derfor det direkte mål, hvor energiforbrug er et indirekte mål.

   Valget af materialer har – ud over den CO2- og ressourcemæssige side af sagen – også en væsentlig betydning for indeklimaet. Upcycle House viser hvordan forskellige funktioner løses, så der opstår bedst mulig komfort. Her er tænkt bla. på at luften er så fri for fremmede stoffer som muligt, at akustikken og den bedst mulige passive udnyttelse af dagslyset medtænkes når der vælges overflader, og at det overvejes hvordan det rengøres så let og fremkommeligt som muligt. Et andet aspekt i materialevalget der er medtænkt, er at de rette overflader passivt kan fremme en fornemmelse af varme og derved nedbringe behovet for vinteropvarmning. Eksempelvis er der træ på gulvene frem for sten.

    Social

    Boligen rummer 100 m2, og kan som udgangspunkt anvendes af en familie med to børn, men kan også nemt tilpasses forskellige livsfaser. Det er således tilstræbt, at boligen lige så vel kan anvendes til andre sammensætninger af moderne husholdninger, f.eks. med varierende antal børn i huset (dine, mine og vores børn).

    Før den økonomiske krise var der et stort fokus på forbrug af nyt. Nu skæres der drastisk ned på forbruget, og fokus rettes mere mod ressourcebesparelse og CO2-udledning; mange sætter en ære i at dyrke ting selv. En del af dette nye fokus skyldes ikke kun økonomi. Forbrugsmætheden giver også rum for en ny værdiorientering. ’Staying in’ er det nye ’going out’ siges det.

     Økonomi

     En central del af de genanvendte og oparbejdede materialer består i Upcycle House af shipping-containere, som pga. den skæve eksport/import balance mellem Asien og Vesten hober sig op i europæiske havne, og som kan erhverves billigt. Containerne ses ikke primært som rum i sig selv, men som konstruktive byggeelementer, hvis ’hulhed’ er udnyttet supplerende i husets rumlighed.

     Den økonomiske ramme på ca. 1 mio. kr. viser, at upcycling ikke kun sparer ressourcer og fjerner affaldsbunker, men også gør produktet væsentligt billigere. Dette sikrer social og økonomisk bæredygtighed.

       86 %

       UPCYCLING

       info@lendagerark.dk | +45 61 28 00 90 | Høffdingsvej 22, 1. sal, 2500 Valby, Denmark | Website by dream-it.dk