+45 61 28 00 90 Høffdingsvej 22,​ 1. sal,​ 2500 Valby,​ Denmark

MULTIHUSET PULSEN

SITE

Balling, Danmark

TYPE

3. præmie, Åben konkurrence

AREAL

3500 m2

ÅR

2011

STATUS

Afsluttet

PARTNERE

Esbensen Ing., Schul Landskabsarkitekter

TEAM

Anders Lendager, Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir

 

 

 

”Den
Bæredygtige Puls”

MULTIHUSET PULSEN

 

Projektet ”Den Bæredygtige Puls” følger vi­sionen om et fantastisk innovativt, realiserbart og bæredygtigt multihus. I projektet har vi tre succeskriterier; ét at minimere påvirkningen af miljøet, to at gøre dette økonomisk forsvarligt og realiserbart og tre at forøge livskvaliteten og social interaktion mellem brugere i alle aldre. Pulsens ambitioner er at skabe arkitektur og landskab som tilbyder social interaktion, oplevels­er, historier og en hverdag for mange mennesker. Bygningen er æstetiske rumlige oplevelser og skal være et symbol på folkelighed og det unikke!

HOVEDGREB

 

Hovedgrebet handler om optimering i forhold til økonomi, miljø, kontekst, adgangsforhold, social interaktion og energi. Bygningens volumen betragtes som en plastisk form, som kan skulptureres og tilpasses de forskellige input, for at opnå den for udgangspunktet mest optimale løsning.

 

 

 

 

1. Bygningens bruttoareal på 3500 m2 defineres først ud fra ønsket om en optimal økonomisk løsning som en rektangulær grundform.

 

2. Miljø-/energioptimeringen af bygningens volumen og overfladeareal skaber et cirkulært formet grundareal.

 

3. Kontekstuel optimering skabes med fire lommer for potentielt ophold og adgangsforhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” NATURMATERIALER BRUGER FÆRRE RESURSER SOM UDGANGSPUNKT, I KOMBINATION MED  GENBRUG KAN CO2 UDSLIPPET BEGRÆNSES MED OP TIL 60 %.”

 

 

 

4. Social- og funktionsoptimering disponeres ud fra størrelserne af Pulsens fire centre, samt caféen og fællesarealer, som bliver en central fordelingsnøgle i bygningens krop.

 

5. Volumenoptimering opnås ved at rumhøjden øges for poolrummet, ankomstrummet og multirummet. Rumhøjden udnytter dagslys og termisk lagring. Tagets udformning og orientering mod sydvest og sydøst giver mulighed for placering af solvandvarmere samt solceller, hvorved bygningens forbrug nedsættes med 30-40 %.

 

6. Bygningens bygbarhed er essentiel derfor betragtes bygningen som to enheder. Den store klimaskærm og taget kontra de mindre rumligheder som skubbes ind under taget. Disse forestilles som præfabrikerede træmoduler.

MILJØ

 

Pulsen vil statuere et eksempel på hvorledes bæredygtighed tænkes ind i et byggeprojekt for at bidrage til den lokale værdiforøgelse, samt bidrage positivt til de globale klimaforandringer. Også på langt sigt. Den bæredygtige vision og tankegang bliver båret frem af at Pulsen bliver fremtidssikret inden for følgende områder:

 

Energi

Vand og Affald

Materialer

 

Bygningen vil leve op til kravene for lavenergibyggeri og have inkorporerede løsninger, således at bygningen har de optimale forudsætninger for implementering af tekniske installationer som geotermisk varme og solceller, så bygningen i fremtiden kan leve op til de strammere energikrav.

SOCIAL

 

Social og kulturel bæredygtighed handler i konkurrence projektet om lokal forankring, samvær og livsstil. Bygningens funktioner appellerer til alle aldersgrupper med aktiviteter der spænder fra nyttehaver med frugttræer til klatrevægge og parkour.

 

Pulsen danner rammerne for social interaktion. Samvær mellem både bedsteforældre og børnebørn. Den høje oplevelsesmæssige diversitet bliver et naturligt samlingspunkt, hvor mennesker mødes og deler oplevelser.
Bygningens store tagflade skaber sammenhæng og overblik, der hjælper den besøgende til at finde vej. Taget giver den besøgende oplevelsen af noget spektakulært og særligt. Taget signalerer at her er alle funktioner og oplevelser under et tag så kom og leg, lev og hæng ud!

 

 

 

“GODT INDEKLIMA KAN NEDSÆTTE
SYGEFRAVÆR MED 13 %

 

MOTION KAN ØGE DØGNETS AKTIVE TIMER MED 15 %

 

SUND KOST KAN FORLÆNGE
LIVET MED 12 %

 

FORBEDRINGER SKABES MED
ARKITEKTUR! “

ØKONOMI

 

Onsite komponenter omfatter betongulv og -kælder ca. 2191 m3, 38 bærende søjler i genbrugs aluminium (Svensk/norsk produceret), kerto trækonstruktion i standard størrelser 600 x 45 mm (lamineret overskuds træ), alle rektangulære stykker samlet med stål vinkel beslag, samt tunge vægge i genbrugs tegl ca. 68 m2.

 

 

1 M3 TRÆ BINDER 0.9 TON CO2  OG ERSTATTER 1.1 TON CO2, I ALT EN BESPARELSE PÅ  MINIMUM 2 TON CO2!

 

Offsite moduler foreslås som præfabrikerede moduler som blandt andet laves i FSC-certificeret lokalt træ. Præfabrikationen af alle mindre rumligheder vil nedbringe økonomien betragteligt og ideen er at bruge modulets forcer, så som høj fleksibilitet, høj kvalitet, let tilgængelighed af installationer (på loftet), og let aptering i forhold til varierende funktioner. Modulerne repræsenterer den lukkede del af facaderne og udgør dermed den procentvise fordeling mellem sol indfald og sol afskærmning.

English
info@lendagerark.dk+45 61 28 00 90Høffdingsvej 22, 1. sal, 2500 Valby, Denmark