• Vi finder vores byggematerialer lokalt

  • De mere end 50.000 nedrivningsparate
    boliger er vores ressource

  • Affald er vores største ressource

LENDAGER ARC

Lendager ARC er sat i verden for at skabe arkitektur, der tager sit afsæt i bæredygtighed, æstetik, kvalitet og relationen til omverdenen. Derfor bygger vi holistisk og ser på sammenhængen mellem ressourcer, materialer, mennesker, omgivelser og biodiversitet.

BUILT METABOLISM OG URBAN METABOLISM

Vi arbejder med Built Metabolism og Urban Metabolism. For os betyder det, at vi ser bygninger og byer som levende organismer – en krop.

Vi ser på, hvordan de forskellige dele af byens og bygningens krop er forbundet og hver især er vitale for, at hele kroppen er velfungerende. Samtidig ser vi på, hvad vi fodrer kroppen med – så den er velnæret, sund og i stand til at regenerere sine celler. På den måde skaber vi regenerative og resiliente byer og bygninger.

I Lendager ARC tror vi på, at bygninger, byrum og byer kan skabe sundhed, øget livskvalitet og afhjælpe klimaforandringerne. Det betyder, at det første vi gør, er at se på, hvilke materielle, sociale og energiressourcer der er tilgængelige – og hvordan arkitekturen kan administrere blandt andet vand, energi og fællesskab.

Bæredygtig arkitektur er for os muligheden for at gå fra problem til løsning og bruge arkitekturen til at skabe regenerative byer. Vi gør det ved at fokusere på, hvor kunden er – samt se på, hvor projektet har sit største potentiale. På den måde skaber vi æstetisk og kostneutral bæredygtig arkitektur.

BÆREDYGTIGHED SOM EN INTEGRERET DEL AF PROJEKTET

Vi tror på, at urbanisering, byer og bygninger skal ses som en væsentlig del af løsningen og ikke en del af problemet. For os er bæredygtighed altid kernen i projektet og noget, der øger værdien af projektet – og det er aldrig en ekstra omkostning. Derfor er urbanisering, øget livskvalitet, bæredygtighed og vækst ikke modsætninger, men i stedet hinandens forudsætninger.