CIRCLE HOUSE

Introduktion

Projektet Circle House opfører med Lejerbo som bygherre verdens første almene boligbyggeri bygget efter cirkulære principper. Det betyder blandt andet, at byggeriet kan skilles as igen, og de brugte elementer kan genbruges. Målsætningen er, at 90%af boligernes materialer kan genanvendes uden at tabe værdi.

Projektet består af 60 almene boliger i Lisbjerg uden for Aarhus. Boligerne ventes sat stå færdige i 2020.

Circle House har til formål at udvikle og udbrede viden om cirkulært byggeri i hele branchen – på tværs af siloer. Derfor samler projektet over 30 forskellige firmaer på tværs af hele byggeriets værdikæde. Målet er et skalerbart cirkulært fyrtårnsbyggeri der udbydes og påføres på markedsvilkår.

TYPE, AREAL, SITE

Boliger

60 almene boliger

Danmark, Aarhus

KUNDE

Lejerbo

PARTNERE

GXN Innovation

MT Højgaard

Statens Byggeforskningsinstitut

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

STATUS, ÅR

Under opførelse

2017 – 2020

HOLD

Vandkunsten

Lendager Group

3XN Arkitekter

Hovedgreb

Circle House består af adskillige byggesystemer, som vil kunne genbruges igen til andre byggerier og dermed beholde deres værdi. Vi vil gennem kvalitet og funktionalitet sikre, at at husene kommer til at stå længe, og at de kan skilles ad og matterialerne genbruges, når de engang tages ned.

Facadekonceptet for Circle House er en letfacade, der sættes udenpå konstruktionen. Facadematerialet monteres med skruer eller beslag så materialerne bedst muligt kan genanvendes til en høj værdi.

Materialer kan være forskellige. Det vigtige er blot, hvordan de monteres på bygningen for at sikre den højest mulige genanvendelsesværdi.

Bebyggelsestypologierne er en blanding af rækkehuse i 2 og 3 egager og punkthuse i 5 etager. Boligerne disponeres sammen 100 kvadratmeter fællesfaciliteter på tværs af de tre typologier.

Man kan se, hvad arkitekturen er sat sammen af. Det vil sige, at konstruktioner, samlinger og installationer er blevet tydeliggjort og gjort æstetiske som en del af arkitekturen.