CPH COMMON HOUSE

Introduktion

Lendager Group og Tredje Natur har udarbejdet et forslag, der bymæssigt, arkitektonisk og landskabeligt er udviklet, så de enkelte dele af projektet beriger hinanden og samlet bidrager til en stærk og bæredygtig helhed. En bæredygtighed helhed, hvor mikroklima, ressourcebrug og genbrug af materialer indtænkes i et overordnet greb og det samlede byggeri.

TYPE, AREAL, SITE

Boliger/Erhverv

51.000 m²

Danmark, København

KUNDE

Solstra Development

Bellakvarter

PARTNERE

Tredje Natur

STATUS, ÅR

Opføres ikke

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Klaus Rasmussen

Medarbejdere: Emma Hele Rishøj Hol

Kontekst

Vi har videreført de robuste kvaliteter, der findes i den klassiske københavnerkarré og nyfortolket dem i en bygningstypologi, der er mindst ligeså meget en karré som et højhus. Med hensyn til tårnet, så har det for os handlet om ikke at skabe et enten eller, men et både og forhold. Med afsæt i en retningsgivende strategi for mikroklima og fællesskab, har vi tegnet en bygning, der er mindst lige så favnende bred til gården, som den er høj og levende til gaden.

Hovedgreb

Forslaget indeholder arkitektonisk såvel som økonomisk merværdi – som vil kunne ses på bundlinjen. Det gør det ved at tænke bokvalitet, bæredygtighed og cirkularitet ind i projektet fra første skitse og ved at tage afsæt i en håndværks- og materialemæssig kvalitet.

CPH Common House er et innovativt og reelt bud på, hvorledes man kan bygge højt og samtidig bidrage positivt til byens profil og fortælling. Vi mener, man kan komme langt med enkle virkemidler – og hvor det vigtigste er at skabe rammerne og forudsætningerne for et enestående hverdagsliv i i Bellakvarter.

Velkommen til CPH Common House – verdens første upcycle højhus!

Materialer

Livskvalitet