DET GRØNNE HUS

Introduktion

Projektet ‘Det Grønne Hus’, er et forsøg på at skabe en boligbebyggelse, der i kraft af sin alsidige arkitektur og blandede funktioner kan indgå som et dynamisk og værdiskabende element i den nære kontekst omkring Holmbladsgade. Husets fokus på bæredygtighed ligger i direkte forlængelse af Københavns klimaplan, og forsøger med innovative løsninger at tage begrebet bæredygtighed endnu længere. Dette gøres ved at designe målrettet ud fra Brundtland-rapportens tre ligevægtige ben, nemlig miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Ved at designe med disse tre aspekter opnås en holistisk tilgang til fremtidens arkitektur, hvor miljøpåvirkning, velvære og det sunde liv går hånd i hånd med økonomisk rentabilitet.

Der er således i Det Grønne Hus forsøgt skabt en atmosfære og en arkitektur, der fordrer det sunde liv. Beboernes velvære er en høj prioritet og det skal derfor gøres let og naturligt at leve bæredygtigt.

TYPE, AREAL, SITE

Bolig og serviceerhverv

10.000 m²

Danmark, Amager

KUNDE

Privat ejendomsudvikler

PARTNERE

STATUS, ÅR

Afsluttet

2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Christopher Carlsen

Medarbejdere: Christian Fursund, Rune Sjöstedt Sode, Signe Balthazar Munk

Kontekst

Holmbladsgade 113 er  en markant adresse i København lige nu. Amager er i en rivende udvikling og Det Grønne hus kommer således til at ligge centralt placeret i det fremtidige København, på grænsen mellem erhverv og bolig og med grønne og blå tilbud i massevis. Man kan nå idrætstilbud og natur på cykel, og metroen nås på fem minutter, hvilket forbinder huset med resten af byen og hele landet.

I området findes en vifte af kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, hvilket etablerer fundamentet for et aktivt og sundt liv. Kløvermarken er en af Københavns mest markante og centrale idrætsfaciliteter, hvor der afholdes større og mindre sportsbegivenheder på daglig basis. Udover dette ligger Amager strandpark indenfor en rækkevidde af 1200 meter, hvilket gør den til en naturlig del af beboernes hverdag. Området rummer ligeledes institutioner i form af vuggestuer, børnehaver og skoler, som er let tilgængelige på gåben, og dermed mindskes behovet for biltransport.

Hovedgreb

Det Grønne Hus er en moderne karre, der med en sydvendt plads og detailhandel i stueetagen indgår som en naturlig del af byens liv og tilbud, alt imens der i 1. sals niveau dannes et løftet gård- og haverum med nicher til ophold samt mødesteder for beboerne.

Hovedgrebet i Det Grønne Hus er blevet til i en designproces, hvor der er fokuseret på en vifte af tiltag, der efterkommer ønsket om den højest mulige miljømæssige, sociale såvel som økonomiske bæredygtighed. Der er derfor fokuseret på husets geometri, energiforsyning, forøgelse af biodiversitet, vandhåndtering, affaldshåndtering, tilgængelighed, sharing, indeklima, sundhed, energireduktion og -produktion, materialer, samt fleksibilitet i udformningen af projektet. Eksemplevis beklædes huset på ydersiden med en gitterstruktur der muliggør en innovativ grøn facade, hvor hver bolig har adgang til eget dyrkningsareal i direkte forbindelse med køkkenet.