DET SUNDE BEVÆGELSESHUS

Introduktion

Vi har skabt en institution, som skaber rammerne for at børn og pædagoger kan leve et sundt, aktivt og socialt liv. I det sunde børnehus er zonen for nærmeste udvikling i centrum og derfor har vi dannet grundlaget for at børn og pædagoger hele tiden kan udvikle sig uanset alderstrin.

Huset fokuserer på bevægelse og sundhed som en helhedstankegang, hvor børnene lærer om krop og sind gennem aktivering af alle sanser. Dette understøttes blandt andet ved at børnene kan deltage i tilberedning og dyrkning af egne madvarer og udfolde sig i kreative, fleksible og foranderlige bevægelseslandskaber ude såvel som inde.

Børnene lærer også om sundhed gennem bygningen og landskabet som er forbilledlig i sin måde at værne om naturen og klimaet på. Derfor opføres bygningen med fokus på at bruge mindre energi, selv producere vedvarende energi, optage og håndtere regnvand, sortere og kompostere affald samt fokusere på sunde og miljørigtige materialer, som skaber et sundt og rent indeklima.

TYPE, AREAL, SITE

Daginstitution

3876 m²

Danmark, Hvidovre

KUNDE

Københavns Kommune

PARTNERE

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S

STATUS, ÅR

Afsluttet

2015

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Morten Bang

Medarbejdere: Benjamin Foged

Kontekst

Den nye institutionsbygning placeres med samme afstand til vej, og med sine hovedretninger parallelt og vinkeleret på, den eksisterende bebyggelse og matrikelgrænsen. Således kommer den til at indgå som en harmonisk tilpasset del af nærområdets velorganiserede bebyggelsesplan.

Værende højere og større i volumen end den nære kontekst, kommer institutionen til at fremstå mere urban i sin karakter end omgivelserne. Dette indikerer en sammenhæng med og overgang til bydelen uden for den nære kontekst, og kan ses som første skridt i den planlagte udvikling af Cirkusgrunden, der i fremtiden skal have karakter af et mere urbant byområde.

Hovedgreb

Med forslaget tager vi meget konkret udgangspunkt i bevægelsen og gør BEVÆGELSESLANDSKABET til projektets styrende tema og drivkraft, fra A til Z: Fra disponering af grund og bygning, over organisering af ude og inde, til udformning af lege- og læringsmiljøer. Det påvirker det samlede arkitektoniske udtryk, der gerne skal fremstå dynamisk og indbyde sine brugere til bevægelse og leg.

Hvidovre Kommunes visioner for fysisk standard, fleksibilitet og bæredygtighed, har dannet grundlag for projektets hoveddispositioner.

TO ETAGER

Institutionen opføres i to etager, først og fremmest for at få mest muligt friareal på terræn, men også for at kunne koncentrere afdelinger og afsnit tæt omkring fællesrummet.

DET SMÅ I DET STORE

Tre børneområder fordeles på de to etager. Fra et fælles indgangsområde er der adgang til hver afdeling med egen garderobe og egen liggehal.

HUSETS HJERTE

Fællesrummet er husets hjerte og har både direkte forbindelse til indgangsområdet, til hver af de tre børneområder, til legepladsen samt tæt forbindelse til køkken og personaleområde.

FLEXIBILITET

De tre børneområder kan fungere enkeltvis, lægges sammen og deles op i mindre områder. Gennem deres forskellighed, ved sammenlægning eller opdeling, og ved deres indretningsmuligheder, kan grupperum og fællesrum anvendes til mange formål og på mange måder.

UDGANG TIL LEGEPLADSEN

Alle tre afdelinger har via egen garderobe direkte udgang til legepladsen, uafhængigt af hovedindgangen.

BEVÆGELSESLANDSKABET

Udfordringer for de mindste, de større og de største børn, mangfoldighed, overraskelser, fællesskab og private rum indgår i det landskab der som et tæppe af aktivitetsmuligheder for bevægelse, leg og læring dækker grunden fra skel til skel og bygningen fra facade til facade.

BYGNING OG LANDSKAB

Bygningsformen spejler med sine bevægede former landskabsbearbejdningen. Den tilbagetrukne underetage binder bevægelseslandskabet ude sammen med bevægelseslandskabet inde.

INTEGRERET BÆREDYGTIGHED

På lige fod med pædagogik og funktion, integreres bæredygtighed i bygningsudformning, konstruktioner og tekniske løsninger