ELLEBO PLUS

Introduktion

Ellebo Plus er en renovering af fire almennyttige boligblokke i Ballerup. Med konkurrencen lægges der op til et forslag der er nytænkende, bæredygtigt, robust, tidssvarende, lokalt funderet, funktionelt, sundehedsfremmende – og ikke mindst replikerbart, således at forslaget vil være med til at sætte standarden for fremtidige renoveringer af det almennyttige boligbyggeri. Vores forslag ønsker at flytte grænserne for renovering af almennyttigt boligbyggeri, og dermed vise at det kan række bredere end ren og skær facaderenovering og energioptimering.

Vores vision for bebyggelsen er at Ellebos arkitektur kommer til at bidrage til at skabe et fantastisk, oplevelsesrigt, sundt, socialt, bæredygtigt og økonomisk rumligt fællesskab, hvor ren luft, vand og jord, vedvarende energi og resursebevidsthed skaber en smuk holistisk og mangfoldig arkitektur.

TYPE, AREAL, SITE

Almene boliger

5000 m²

Danmark, Ballerup

KUNDE

Nordic Built

PARTNERE

Esbensen Ing.

Schul Landskabsarkitekter

Velux

STATUS, ÅR

Afsluttet – hædrende omtale

2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Kristine Jacobsen, Christopher Carlsen, Signe Munk, Rune Sjöstedt Sode, Sebastian Faurschou

Kontekst

Bebyggelsesplanen for det eksisterende Ellebo, er i dag en rigid struktur bestående af fire boligstænger – med ankomster fra fire forskellige sider – og et stort åbent gårdrum, uden hierarki eller særlige opholdsnicher. Det oprindelige Ellebo, er som mange almene bloligbyggerier fra den tid, bygget ud fra en ide om at “hvis alle har samme levevilkår må alle blive lige lykkelige”. Det har resulteret i en arkitektur der i dag fremstår uden identitet eller personlighed.

Indeklimaet i den nuværende bebyggelse er i ringe stand. Særligt problematisk er det at bygningerne er så dybe, at lidt eller intet lys når ind midt i lejlighederne, hvor stuerne er placeret. Både køkkener og bad er små ufleksible rum, der ikke stemmer overens med en moderne levevis. Som hverken inde- eller uderum fremstår de inddækkede altaner som en form for “non-spaces”. Rummene er svære at definere som en del af lejligheden, og bliver således i langt de fleste tilfælde brugt som pulterkammer/opbevaringsrum – og kun i enkelte tilfælde som vinterhave.

Hovedgreb

Visionen for Ellebo Plus er baseret på ønsket om det gode og det sunde liv, defineret igennem en holistisk tilgang til bæredygtighed. Vores arbejdsmetode er altid at integrere de bæredygtige aspekter – miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed – i projektet fra første skitse, for at sikre at bæredygtighed bliver en integreret det færdige projekt. Strategien for en renovering af Ellebo Plus, tager fat i de problemstillinger der gør sig gældende for netop denne type af boligkompleks, som der findes mange af rundt om i landet. Principperne for den bæredygtige holistiske renovering kan således let genbruges i andre renovering af lignende boligkomplekser.

En klar intention med projektet er, at udnytte de muligheder det store fællesskab på lidt over 200 boliger giver for bl.a. udnyttelse af natulig vedvarende energi gennem energiproducerende og ressourcebesparende tiltag. I det nye Ellebo Plus bliver fællesskabet således en drivkraft for hele bebyggelsen. At skabe et stærekere naboskab og fællesskab på tværs af bebyggelsens beboere, er en målsætning, der blandt andet søges løst ved at udlægge en del af gårdrummet som kolonihaver.

Miljø

En række tiltag skal sikre at Ellebo Plus i fremtiden mindsker sit negative CO2-aftryk. Det sker igennem udnyttelse af regnvand, udnyttelse af eksisterende materialer og en reduktion af energiforbruget. Energiforbruget mindskes gennem udnyttelse af dagslys til naturlig opvarmning i boligen, og ved en egen energiproduktion fra solceller. Regnvand opsamles til vanding af taghaver, og til tøjvask i det fælles øko-vaskeri. Upcyclede materialer, der udleder langt mindre CO2 end nye byggematerialer, anvendes til renoveringen.

Social

En vigtig del af projektet drejer sig om at styrke naboskabet i Ellebo Plus, og at skabe en oplevelsesrig varieret bebyggelse. Gennem blandt andet nye ankomster, der muliggør nabomøder og fællesskaber på tværs af blokkene, og ved at give beboerne mulighed for at sætte deres personlige præg på rummene omkring boligerne. Derudover er der indført hierarki i uderummene, med et væld af aktiviteter der henvender sig til den mangfoldige beboergruppe. Fællesaktiviteterne er placeret centralt og let tilgængeligt for alle beboere.

Økonomi

I Ellebo Plus er der fokus på en sund økonomi i for bebyggelsen, både under opførelse og i drift. Der er fokus på at holde byggeomkostningerne nede, men uden at gå på kompromis med kvaliteten af materialer. Dette gøres ved at anvende genbrugsmaterialer og upcycle materialer der hvor det er muligt. Således er det muligt at få materialer af højere kvalitet til samme pris, som i tillæg fortæller en god historie, der er med til giver Ellebo Plus karakter.