• FANØ BEACH HOUSE

Introduktion

I et forsøg på at styrke den danske kyst og naturturisme har miljøministeriet åbnet op for muligheden for tillade og støtte projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Der er tale om forsøgsprojekter som har til formål at styrke kvaliteten i turismeproduktet i de danske kyst og naturområder. Under hensynstagen til naturen og landskabet.

VisitDenmark samt Videnscenter for kystturisme, har gennemført flere analyser og undersøgelser blandt eksisterende og potentielle gæster. Blandt de eksisterende, hvoraf mange af dem tidligere havde holdt flere ferier på øen, lægges der vægt på at det er naturen, stranden, roen, gåturene og lignende, som gør Fanø attraktiv. Blandt begge grupper udtrykkes et ønske om aktiviteter i tilknytning til stranden og naturen.

TYPE, AREAL, SITE

Kultur

1500 m²

Fanø, Danmark

KUNDE

World Center of Wind and Kite

PARTNERE

Fanø Kommune

STATUS, ÅR

Afleveret

2015

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektleder: Brian Kessy

Team: Christopher Ketil Dehn Carlsen, Mathias Ruø Rasmussen, Benjamin Molin Foged

Kontekst

Fanø er historien om vind, vand og barsk natur. En historie med badevogne, en racerbane og sågar landingsplads til fly på stranden. Historien om en ubarmhjertig natur der danner grundlag for eksistens på øen, og havene omkring.

Det er en historie hvor vinden og strandende har spillet, og stadig spiller, en helt central rolle i øens selvforståelse, og øens attraktionsværdi for de mange der årligt besøger Fanø. Vinden former klitterne og stranden, og giver Fanø den unikke natur der hvert år tiltrækker, og fascinerer turister. Vinden har gennem alle år, været en integreret del af Fanø, og givet liv til øen.

Hovedgreb

På et nøje udvalgt areal, uden særlige beskyttede arter, eller internationale restriktioner, at etablere et bæredygtigt, arkitektonisk tilpasset byggeri, hvor det gennemgående tema er vind.

– Et sted der samler de aktiviteter der er på stranden og den omkringliggende natur. Et sted der danner et naturligt samlingspunkt for turister og lokale.
– Et sted der fortæller historien om de drager der årligt tiltrækker og fascinerer flere tusinde mennesker.
– Et hus der vil blive placeret i tæt tilknytning til eksisterende bebyggelse, og turistmæssige aktiviteter, og hvor mennesker færdes.

Huset vil blive et sted der vil sætte Fanø på verdenskortet, og være en vigtig del i øens fortsatte udvikling, og identitet. Ikke alene fordi dets placering er unik, funktionerne unikke, men også fordi bygningskonceptet og arkitekturen ikke findes mangen til noget andet sted. Et sted der på en gang skal fungere som det naturligste samlingssted for alle.

Ideen er at etablere en bæredygtig bygning, placeret tæt på stranden på Fanø. Huset bliver unikt i form og funktion, og er ikke set mage til noget andet sted. Et hus der vil fortælle historien om de drager der hvert år fylder Fanøs strande, og samtidig et sted der vil danne udgangspunkt for et rigt udbud af aktiviteter.

Et hus der kombinerer en fast bygning og mobile pavilloner. Et fleksibel bygning der kan tilpasses tidens tendenser og trends.

  Miljø

  Fanøs natur er sårbar og værdifuld. Det samme gælder de beskyttede dyrearter på øen. Den natur der skal passes på, og tages hensyn til, for de der skal opleve, og nyde naturen i fremtiden.

  Fanø er en ø i en nationalpark, og en ø beliggende i natur så skøn at den betragtes som en del af verdens kulturarv.

  Dyrelivet på Fanø er særdeles rigt, og når man holder ferie i et sommerhus på øen, bor man bogstavelig talt dør om dør med bl.a. kaniner, harer, fasaner, ræve og rådyr.

  Idet Fanø er en ø uden fast forbindelse til fastlandet, er flere dyrearter importeret til øen, hvorimod andre dyrearter slet ikke findes, som f.eks. rotter, muldvarpe, egern, grævlinge og slanger. Fanø ligger i den nordlige del af Vadehavet, som er et af verdens vigtigste vådområder for fisk, fugle og sæler.

   Social

   Der i øjeblikket ikke er noget naturligt samlingssted for turister, erhvervskunder samt strand- og vindaktiviteter på Fanø; Det rummer et uforløst potentiale. Et samlingssted kan være med til at forløse potentialet, og være med til at udvikle kyst- og naturturismen i området.

   Etableringen af et samlingssted på Fanø, vil først og fremmest skabe et naturligt samlingssted for de der besøger og bruger Fanø året rundt. Det ville være et samlingssted for de lokale, samt et trækplaster for turister som søger udfoldelsesmuligheder og aktivitet på deres ferie.

   Økonomi

   Turismen bidrager afgørende til beskæftigelsen i syd Danmark, derfor vil etableringen af et samlingssted være med til at fastholde, tiltrække og fremme helårsturismen på Fanø.
    60 %

    UPCYCLING