GO2 PAVILLON

Introduktion

Pavillonen faciliterer udstilling og projektkontor for ”Thomas B Thriges Gade” – projektet de næste 8- 10 år med ca. 2-3 flytninger. Pavillonen signalerer et miljørigtig tankesæt som klimakommune har Odense som målsætning og ambition at lave en co2 reduceret og sundere by.

Placeringen af pavillonen er på den vestlige side af rådhuset og skal derfor respektere de omkringliggende bygninger, ruiner, sociale møder og trafikale bevægelser. Det forudsættes at pavillonen skal flyttes, det er derfor vigtigt at bygningen i så høj grad som muligt kan orienteres i forhold til verdenshjørnerne. Bygningen skal med andre ord kunne tilpasses sine ukendte placeringer med størst mulig fleksibilitet. Pavillonen samles og skilles så rationelt og økonomisk som muligt. Deraf ideen om containere.

TYPE, AREAL, SITE

Midlertidig pavillon

360 m²

Danmark, Odense

KUNDE

PARTNERE

Odense Kommune

Realdania BYG

STATUS, ÅR

Afsluttet

2011

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir

Kontekst

Pavillonen har vi kaldt ”GO2 pavillon” med en ambition om at lave en midlertidig bygningsstruktur som er CO2 reducerende, energi producerende og som appellerer til at borgere og besøgende delagtiggøres i Odenses byudvikling.

GO2 pavillonen opbygges af shippingcontainere, som i større eller mindre grad skæres op og isættes vinduer og døre. Fordelen ved at bruge containere i projektet, er at udnytte de lave anskaffelses omkostninger og de aldeles fordelagtige logistiske potentialer, ved at kunne flytte containerne som kendt fra Shipping.

Hovedgreb

I pavillonen udnyttes containerens evne til at udspænde rum. Derved nedsætter vi resurse forbruget og belaster økonomien mindre. Containerne bruges rummeligt både inden i såvel som udenpå (se illustration isometri).

Dette giver udstillingsrummet muligheden for dobbelthøjde med omkringliggende møderum, køkken og toilet-faciliteter.

Øverst ligger kontorfaciliteterne der opbygges af containere som ligger skulder ved skulder. Princippet for at kunne åbne containerene gøres ved ikke at fjerne mere end tre femtedele af væggen og forstærke med 120×120 stålsøjler.

Kontoretagen indeholder møde, kontor, print/teknik og reol opbevaring af dokumenter ol. Fra 3 etage kan der etableres adgang til en tag terrasse, som kunne inkluderes i projektet. Fra taget vil det være muligt for både besøgende og projektgruppen at kigge ud over området. Det er også muligt at montere projektorer som om aftenen kan oplyse facaden.

Miljø

Udstillingsrummet opbygges i en tømmerkonstruktion på stedet. Vi har erfaring med at denne opbygning tager ca. 2-3 dage at lave i plader og bjælker/strøer.

Isolering betragtes billedeligt talt som en stor overfrakke der monteres på ydersiden af containerne. Opbygningen forestilles som Isover+ der bruges til eksempelvis energirenovering. Derved opnås den ønskede isolerings dimension samt en anlægsflade for montering af facaderammerne uden kulde broer.

Facaden tænkes i trærammer som følger containernes format. Rammerne laves af 45×125 mm vandafvisende lægter. Der bruges ca. 1038 meter til en materiale omkostning på ca. 16.000 kr.

Rammerne skaber muligheden for at spænde forskellige facade materialer op.

For at skabe en økonomisk og funktionel facades som kan monteres, re-konfigureres og afmonteres med lethed, foreslås at facaden afsluttes med lette materialer af varierende funktioner. Den isolerede facade afsluttes med en vandafvisende diffusionsåben membran (eks. Opbygning som undertag).

DEN LETTE FACADE

Hvid tekstil spændes ud i rammen (kendt fra facade reklamer). Stoffet kan også bruges til at projektere film og animationer på.

Stoffet er vind og værdbestandigt og kan genbruges.

DEN TRANSPARENTE FACADE

Hvidt nylon net bruges som halv transparent facade, hvor der er bagved liggende vinduer.

DEN VENTILLEREDE GENNEMSIGTIGE FACADE

ETFE er recirkuleret polystyren og bruges til at lave en økonomisk dobbeltfacade, der sikrer at sydvendte vinduesfacader ikke overophedes.

Materialet er økonomisk og kan reducere nødvendigheden af 3 lags vinduer. (Eks. Benish og partners bebyggelse i Hafencity Hamborg).

Den Grønne facade er wire eller net som spændes op i ramme. Den nederste del af rammen kan bruges som plantekasse der skaber en levende facade.

Solceller kan monteres i rammen med en afstanden på 500 mm til facaden. Dette letter montering og vedligehold.

Solceller eksempelvis Gaia solar producerer ved ca 40 m2 5000 kwh. Årligt Svarende til el forbrug for en gennemsnitlig familie.

Montering og afmontering gøres ved at skrue rammerne af de isolerede containere og fragte disse med beggrønning ect. til det nye site.

Økonomi

Som priseksempel har vi valgt at fokusere på et enkelt containermodul. Modulet betragtes som et standardmodul. De viste tal og materialer er baseret på erfaring fra tidligere brugte leverandører samt byggede projekter.

I GO2 Pavillon er der enkelte moduler, som faciliterer de omkringliggende funktioner, eksempelvis køkken og teknikrum i udstillingsplanet og på plan 1.

Disse er forbundet med meromkostninger.

Omvendt er der også arealer så som udstillingslokalet, som opbygges på stedet. Her er m2 prisen væsentligt lavere. Derfor skal prisen betragtes som en gennemsnitspris, der indikerer realiserbarheden.

MODUL CONTAINER 40 FODS HIGH CUBE:

Mål: L: 12.192 mm B : 2438 mm H : 2894 mm