GRØNNERÆKKERNE

Introduktion

Grønnerækkerne er en boligbebyggelse i Taastrup, der er inspireret af en bæredygtig kulturarv. De succesfulde byggeforeningshuses geometri og sociale uderum har i generationer skabt rammerne for liv i et travlt og hurtigt voksende københavn.

Grønnerækkerne er en viderebearbejdning af Kartoffelrækkerne og Humlebyen som er blevet analyseret, for at identificere, hvilke kvaliteter der kunne genskabes og hvilke der kunne forbedres.

Fælles kendetegn for disse huse er at der er fokuseret på kvalitet, fleksibilitet, naboskab og identitet og disse kvaliteter bearbejdes og forbedres i Grønnerækkerne til et tidssvarende, bæredygtigt projekt, med fokus på tilgængelighed, fælles uderum og moderne planløsninger.

TYPE, AREAL, SITE

Bolig

8380 m²

Danmark, Taastrup

KUNDE

PARTNERE

Sophienberg

STATUS, ÅR

Afsluttet

2012

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Christopher Carlsen, Jenny Haraldsdottir, Morten Bang

Kontekst

Projektet overtager pladsen fra det gamle Rønnevangscenter og introducerer nye ankomstveje, der binder det nye rækkehuskvarter ordentligt sammen med sine omgivelser.
Udgangspunktet for bebyggelsen er en regulær og pragmatisk matrikelinddeling, der påvirkes for yderligere individualitet, højere rumlige kvaliteter og større bedre udendørs opholdsmuligheder.

Projektet byder således på tre boligtyper med hver deres målgruppe i et ligeligt fordelt blandingsforhold, for højst mulig diversitet blandt brugerne.
For at gøre boligområdet sikkert for legende børn, minimeres bilernes indflydelse, hvilket samtidig giver plads til ophold i nedslagsområderne mellem husene.

For at opnå, en bebyggelse der imødekommer det moderne ønske om individualitet i fællesskabet, er det gjort muligt for købere selv at bestemme, facadebeklædningen på deres hus. Dette skaber et yderligere lag af variation mellem husene.

Hovedgreb

Bygningsformen i Grønnerækkerne er blevet til igennem en proces der forener de klassiske formgivningsprincipper fra Kartoffelrækkerne, med en moderne tilgang til bæredygtigt bygningsdesign. Udgangspunktet for boligen er et kompakt tre-etagers hus, der igennem sit effektive forhold mellem overflade og etageareal har et lavt energiforbrug.

For at imødekomme ønsket om individualitet og for at optimere husets passive egenskaber, spænder tagryggen på langs af hvert enkelt hus. Dette giver optimal udnyttelse af solens stråler mod syd, og god grobund for sedum mod nord. Dette påvirker energiregnskabet positivt, og øger biodiversiteten i området.
Huset åbnes i stueetagen til begge sider, for tværventilation og fri adgang og udsyn til omgivelserne.
For at afhjælpe problemet med mørke og lukkede trappekerner i rækkehuse åbnes huset på midten, hvilket giver et trapperum med lys og luft. Dette giver samtidig muligheden for naturlig ventilation på alle etager.
Vinduerne er placeret ud fra et ønske om at facaden skal tages i brug, og gøres til et attraktivt aspekt af huset.
For at undgå overophedning om sommeren arbejdes der med fleksibel solafskærmning, der samtidig giver muligheden for varierende grader af privathed i huset.