Introduktion

Projektet Livsstykke i Seest vandt første fase og gik videre til anden fase.

I dommerbetænkningen fremhæves “Livsstykke” som et “sammenhængende og originalt bud på en tæt-lav bebyggelse baseret på en bredt anlagt analyse af og en stærk vision om bæredygtigt alment byggeri, der både er traditionsbevidst og nutidigt” og “samlet set er forslaget et, på mange måder, unikt og originalt værdidrevet forslag, der på en meget gennemtænkt vis udfordrer fremtidens bæredygtige almene bolig.”

Livsstykke er tegnet med et ønske om at skabe uformelle og formelle møder hvor fællesskaber kan opstå og blomstre!

TYPE, AREAL, SITE

Almene boliger

3525 m²

Danmark, Seest

KUNDE

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kolding Kommune

Lejerbo

PARTNERE

Archimed

Cowi

STATUS, ÅR

Afsluttet – 1. præmie

2014

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Christian Fursund, Christopher Carlsen, Ronnie Markussen

Øko-Siting

Øko-Siting bevarer landskabet mest muligt mens topografien skaber en overordnet disponering af fire klyngebebyggelser. Den eksisterende natur suppleres med frugttræer, buske og dyrkningshaver. Bebyggelsen fremstår som et urbant grønt åndehul med et væld af bæredygtige funktioner, til glæde for både beboere i ”Livsstykke” og naboerne omkring.

Øko-Lektiv

Øko-Lektivet er defineret i fire klyngebebyggelser, som hver især har fået en identitet; Ressource-klyngen, Vand-klyngen, Energi-klyngen og Bio-klyngen. Klyngerne har hver deres bæredygtige funktioner og aktiviteter delt i mellem sig. Dette er gjort for at skabe fællesskab på tværs af klyngerne, og sikre målbarhed på de bæredygtige funktioner.

Særligt for bebyggelsen er at fællesrummene i klyngerne overdækkes af en simpel drivhuskonstruktion, der skaber et helt unikt indeklima. Den tilføjede klimaskærm skaber et mildere klima i flere af årets måneder, og der kan således dyrkes grøntsager, krydderurter og holdes fødselsdagsfester ‘udenfor’ i næsten alle årets måneder!

Øko-Struct

Øko-Struct definerer husene i “Livsstykke”, som er enkle, individuelle og alligevel fælles om at skabe det overdækkede gårdrum og dermed danne klyngen. Dagslyset og udsynet fra boligerne er vigtige parametre for beboernes velbefindende, sundhed og trivsel. Derfor er der store vinduespartier mod private haver såvel som mod fælles områderne i klyngerne. I alle boliger er der indarbejdet en ”øko-skorsten” der både virker som naturlig ventilation og som dagslysskakt der belyser trapperummet og stueetagen.