MARIA-
LOUISAGÅRDEN

Introduktion

Visionen for sammenbygningen af Louisegården og Mariagården er at opnå en samlet institution og en fælles bæredygtig identitet for brugerne i fremtiden.

Sammenbygningen er udviklet ud fra ideen om en tredelt bæredygtighed. Dette betyder at der i ideudviklingen er lagt vægt på både de sociale, de miljømæssige og de økonomiske aspekter af bæredygtighed. Dette har resulteret i et balanceret og realistisk projekt, der er til gavn for både brugerne og miljøet.

Projektet er også tegnet som et miljømæssigt pejlemærke og inspirationsprojekt, der i sin udformning og brug giver børn og pædagoger indblik i bæredygtige principper, så miljøbevidsthed bliver en naturlig del af de kommende generationers udvikling.
Kort sagt tilvejebringer sammenbygningen de fysiske rammer der muliggør en bæredygtig pædagogisk arbejdsmetode.

TYPE, AREAL, SITE

Daginstitution

2000 m²

Danmark, Frederiksberg

KUNDE

Diakonissestiftelsen

PARTNERE

Cowi

STATUS, ÅR

Afsluttet

2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Christian Fursund, Christopher Carlsen, Ronnie Markussen

Hovedgreb

Sammenbygningen af Louisegården og Mariagården sigter i bund og grund efter at imødekomme en vision om én samlet institution. Den samlede institution skal løse de infrastrukturelle, organisatoriske og logistiske problemer der plager de to institutioner idag. Det vigtigste greb i projektet er derfor en sammenbinding af de fysiske rammer så kommunikation på tværs af de tre huse lettes og så ledelsens tilstedeværelse mærkes i hele institutionen. Udover dette har en udvidelse af det eksisterende køkken i Louisegården også spillet en vigtig rolle, da institutionerne herigennem kan opnå stordriftsfordele og køkkenpersonalet kan få forbedrede arbejdsvilkår. Sidst men ikke mindst har det været et ønske at Mariagårdens børn kunne få forbedrede faciliteter til kreativ eller fysisk udfoldelse.

Disse tre overodnede mål har formet processen og projektet, mens en række af undermål er blevet fremsat, diskuteret og efterkommet i en serie af byggemøder med forældre, pædagoger, arkitekter og ingeniører.
Denne proces har skabt et stærkt, mangefacetteret projekt der tilgodeser flest mulige parter.

Social

Udgangspunktet for opgaven Louisegården 2.0 har været en intention om at efterkomme så mange ønsker som muligt i et komplekst projekt med mange aktører.

Til at beskrive de mange involverede parter har vi udarbejdet et hjul, der viser de forskellige interessenter og deres respektive ønsker for det fremtidige Louisegården.

De forskellige ønsker repræsenterer samtidig i vores optik sektioner af en overordnet holistisk bæredygtighedstanke og dette aspekt har vi bragt ind i projektet ved at farvekode de forskellige aktører efter den gren af bæredygtighedsbegrebet deres ønsker berører.
Således relaterer personalets (herunder både det pædagogfaglige og køkken-) sig til sociale og indeklimamæssige aspekter af bæredygtighed, mens arkitekt og ingeniør har fokus på miljømæssig bæredygtighed. Sidst men ikke sørger bygherre og entrepenør for økonomisk rentable løsninger, der giver allermest børnenært for pengene.

Miljø

DAGSLYS – For at skabe det bedst mulige indeklima i tilbygningen er hele facaden holdt i transperante eller transluscente materialer. Dette kan lade sig gøre fordi store dele af bygninen støder op til eksisterende facader, hvortil der intet varmetab er. Samtidig er der gjort brug af en højisolerende polycarbonat klimaskærm, der opfylder energikravene, og som samtidig lukker lys ind.

PASSIV VENTILATION – Med den høje andel af glaspartier og den gennemgående transluscente facade er der risiko for overophedning i årets varmeste måneder. Dette modvirkes ved hjælp af naturlig ventilation. To oplukkelige ovenlys i taget registrerer temperaturen og lukker op ved for høje temperaturer. Brugerne kan naturligvis altid overstyre.

DYRKNING – Med nutidens fokus på økologi og bæredygtighed har det aldrig været vigtigere at indkorporere disse elementer i den pædagogiske proces. Det har derfor været vigtigt at få indarbejdet den grønne væg i tilbygningen, så børnene kan se hvor maden kommer fra. Udover dette er der også indtænkt bærbuske i landskabet, så børnene kan få stimuleret deres smags- og lugtesans i det daglige.

DEMONTERING – Når der bygges i et område i rivende udvikling er det vigtigt at man tidligt i designfasen indtænker en strategi for demontering af nybyg. Der er derfor arbejdet med materialer der kan gå tilbage i de produktionsstrømme, hvor de kommer fra og samlingerne der er brugt i konstruktionerne er tænkt med demontering for øje.

VANDHÅNDTERING OG BIODIVERSITET – Et vigtigt aspekt af den miljømæssige bæredygtighed er det grønne tag. Det grønne tag holder på vandet og mindsker dermed udledning til kloak. Udover dette har det også en isolerende effekt og mindsker derfor ubehagelige temperatursvingninger i løbet af året. Sidst men ikke mindst har det en positiv indvirkning på den lokale biodiversitet.