MARTHAGÅRDEN

Introduktion

Marthagården bliver en af Danmarks mest bæredygtige børnehaver! Børnehaven er en tilbygning til og renovering af Diakonissestiftelsens børnehave Marthagården, på Frederiskberg. Den integrerede børnehave og vuggestue, producerer energi, laver og dyrker økologisk mad, genbruger vand og madaffald og sorterer affald.

Børnehaven er bygget af sunde og miljørigtige materialer og danner de arkitektoniske rammer for en rummelig hverdag hvor mange oplevelser og praktiske gøremål sætter dagens program for børnene. At Marthagården er et projekt til og for børn har været afgørende for vores måde at arbejde med projektet på, og “Bæredygtighed i Børnehøjde” har således været fokus for projektet.

TYPE, AREAL, SITE

Daginstitution

1000 m²

Frederiksberg, Danmark

KUNDE

Diakonissestiftelsen

PARTNERE

Artex

Villy Jønsson AS

STATUS, ÅR

Bygget

2013

HOLD

Ansvarshavende Partner: Anders Lendager

Projektleder: Morten Bang

Team: Ronnie Markussen, Sebastian Faurschou

Kontekst

Marthagården består i dag af to ældre bygninger som på trods af sin status som en institution, fungerer som to institutioner. Projektet består af en renovering af de eksisterende bygninger samt en tilbygning.

En undersøgelse viser at 75% afleverer sine børn på cykel. Derfor skal der åbnes op til den grønne kile som løber langs legepladsen.

En ny hovedindgang ved den grønne kile giver brugerne gode cykelforhold med ambitiøs parkering, luft og olieskift.

I forbindelse med de nye ankomster skabes institutionens nye hjerte. Den fælles ankomst som danner rammen for de sociale møder mellem forældre, børn, pædagoger, ledere og køkkenpersonale.

Midt i institutionens nye hjerte placeres Marthagårdens nye omdrejningspunkt “ Det sunde køkken”, hvorfra en række bæredygtige tiltag og lege udspringer. Det økologiske køkken sorterer affald, dyrker frugt og grønt, komposterer og bruger æg fra egen avl.

Ved at genbruge de eksisterende bygningers mellemrum dannes en ny særpræget arkitektur med små huse, nye mellemrum, nye opholdsmuligheder i læ, sol, skygge samt ny møder.

Imellem de nye funktioner anlægges en fleksibel tørskoet forbindelse som fungerer som en bufferzone imellem husene. Den nye forbindelse skaber nye rumlige muligheder som forlænger årstiderne.

Hovedgreb

Socialt handler Bæredygtighed i Børnehøjde om at skabe en samlet institution med mange sociale mødepunkter med høj fleksibilitet. En Social børnehave hvor mange oplevelser og gøremål sætter dagens program for børnene på Marthagården. Børnehaven vil derfor kunne engagere børn, forældre og ansatte dagligt gennem arkitekturens disponering.

10 DOGMER FOR MARTHAGÅRDEN:

1/  At bo, At leve og At lære indtænkes.
2/  At sundt indeklima skabes med naturlige materialer og udnyttelse af passive egenskaber som sol, vind, vand og beplantning
3/  At sund madkultur skaber rammerne for glade børn og voksne.
4/  At lave et økologisk børnesamfund ud fra de seks sanser
5/  At social bæredygtighed i børnehøjde begynder med ”en institution, en indgang, en identitet” der skaber en mangfoldig Marthagård.
6/  At arbejde med rumligt genbrug og rationel værdiskabelse i de eksisterende bygninger.
7/  At bruge årstider til at ændre brugen af bygningen.
8/  At transport til børnehavn gøres attraktivt på cykel.
9/  At Den nye bygning skal producere mere energi end den bruger.
10/  At skabe en børneby i byen, i en skala som skaber opdagelser, oplevelser og fleksibilitet.

Bæredygtighed

Bæredygtighed i Børnehøjde, handler om i en tidlig alder at plante frøene til en sundere og mere bæredygtig livsstil. Gennem tiltag der henvender sig til sanserne, bringes begreberne ned på et niveau hvor de kan ses, føles, høres, smages og lugtes – et niveau som børnene kan forholde sig til. Således behandler de mange  nye funktioner forskellige bæredygtige cyklusser der kan sanses.

DET PÆDAGOGISKE KØKKEN

Vi laver store mængder organisk madaffald, der kan komposteres. Med en kompost kan man lave dette affald om til god næring, og samtidigt skåne miljøet, da man mindsker affaldsmængden, der skal hentes af kommunen.

Ydermere øger læren om madaffald forståelsen for madens cyklus. I det pædagogiske køkken kan børn være med til alt fra havearbejde til madlavning og pasning af eksempelvis høns. Det giver dem en fornemmelse af, hvordan naturen arbejder, og de ser, at æg ikke kommer fra en fabrik og grøntsager ikke gror i plastikposer.

ØKOTAVLEN

I det nye ankomstrum findes en tavle, hvor man kan se børnenes sunde menu, hvad der foregår i naturværkstederne og hvordan det går i væksthuset. Det handler om stolt at informere om – og inspirere til – bæredygtighed.