NÆRGENBRUGSSTATION NORDHAVN

Introduktion

Nordhavn vokser, og i den forbindelse fik vi til opgave at etablere en nærgenbrugsstation i Århusgadekvarteret. Udviklingsprojektet Nordhavn er ambitiøst, og Nordhavn får brug for en nærgenbrugsstation med samme høje ambitionsniveau. Vi har for By & Havn Nærgenbrugsstation Nordhavn, som åbnede i august 2017.

Nærgenbrugsstationen er et socialt samlingspunkt for lokalsamfundet, og et center for genbrug og udveksling af erfaringer inden for genbrug. Vi mener, at affald er en af samfundets vigtigste ressourcer, og at det er vigtigt også at gøre de kommende nærgenbrugsstationer til rum for fællesskab, viden og udveksling. Det betyder, at der i Nærgenbrugsstation Nordhavn vil blive holdt foredrag, debatter og loppemarkeder – samt at der gives adgang til værksteder til reparation af ødelagte ting.

Borgerne har et stort ansvar for at sikre, at så stor en andel af vores affald som muligt genbruges. Men vi ser det som vores fornemmeste opgave som arkitekter at skabe de rammer, der gør det intuitivt, oplevelsesfyldt og vedkommende at sortere affald – og derigennem tage aktivt del i den grønne omstilling.

TYPE, AREAL, SITE

Genbrugsstation

400 m²

Nordhavn, København

KUNDE

Københavns Kommune

PARTNERE

Per Hagemann Rådgivende Ingeniører

Pelcon Material Testing

STATUS, ÅR

Realiseret

2016

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Jonas Vistesen

Medarbejdere: Liam Marosy-Weide, Mrunal Panchal

Kontekst

Hovedgreb

Effektiv affaldssortering er altafgørende for effektivt genbrug. Derfor er projektets hovedgreb formet af en ambition om, at gøre affaldssortering så brugervenligt og lærerigt som muligt.

Det kommer særligt til udtryk i ‘Materialevæggen’. Materialevæggen er den buede væg, der byder en velkommen, og fører en rundt, når man træder ind på Nærgenbrugsstation Nordhavn. Væggen er opdelt i dele, der hver især er bygget af den affaldsfraktion, som håndteres i de bagvedliggende rum.

Materialevæggen fremstår nærmest som et kunstværk af affald og gør det nemt og overskueligt for brugerne at afkode, hvordan deres affald skal sorteres. Hvis man som besøgende eksempelvis har affald i plast, skal man blot gå ind bag væggen af plast. Hvis man har et par gamle bukser til genbrug, skal man blot finde væggen af tekstil og gå ind der. Og hvis man har træaffald, skal man gå ind bag væggen af genbrugstræ.

På Nærgenbrugsstation Nordhavn bliver affaldssortering intuitivt, samtidig med at det bliver en udstilling af de muligheder, som genbrug og genanvendelse har!

Miljø

Et vigtigt element i kampen for at stoppe eller mindske klimaforandringerne er at involvere alle i en optimal udnyttelse af de ressourcer, vi allerede har udvundet. Vi er klar over, at det ikke er muligt at nå ud til hele jordens befolkning på én gang fra Nordhavn. Men ved at gøre nærgenbrugsstationen til en synlig og aktiv del af det nye Nordhavn, kan vi starte med at sikre at beboere i lokalområdet handler og tænker mere ressourceeffektivt i deres hverdag – i skolen, på arbejdet, såvel som i deres fritid.

De mange nærgenbrugs- og genbrugsstationer, vi har rundt om i landet, vidner om, at vi i Danmark har et effektivt genbrugssystem. Det mindsker de negative miljømæssige påvirkninger, at vi genbruger så store mængder som muligt af de ting, vi ikke længere kan anvende til det de oprindeligt er produceret til.

Men for at genbrugssystemet kan fungere, er det vigtigt at materialerne bliver sorteret korrekt – og derfor er det vigtigt, at vi som befolkning ved, hvordan vi skal sortere vores affald korrekt. For at sikre den bedste udnyttelse af vores affald, bliver sortering af affald gjort yderst intuitiv i Nærgenbrugsstation Nordhavn.

At bygge den nye nærgenbrugsstationen af affald, sender desuden et vigtigt budskab om, at affald ikke er uæstetisk og kun et restprodukt – men at det kan blive en af fremtidens mest værdifulde ressourcer, hvis vi lærer at behandle det med respekt.

Social

Den nye Nærgenbrugsstation Nordhavn vil blive et samlingspunkt for genbrugsrelaterede aktiviteter i Nordhavn. Her kan folk samles om eksempelvis forelæsninger om miljø og upcycling af materialer. De timer, hvor nærgenbrugsstationen er bemandet, vil der desuden være mulighed for at stille spørgsmål til personalet, og derigennem udvide sin viden om genbrug.

Direkte genbrug er den mest ressourceeffektive genbrugsform, og derfor er den centralt placerede ‘Byttereol’ et vigtigt element i projektet. Byttereolen er udgangspunktet for aktivitet og udveksling, og fungerer som det fleksible centrum. Den består af reoler på hjul, der gør, at dele af den kan rulles ud på pladsen foran nærgenbrugsstationen – og derved blive en aktiv del af byrummet. På indersiden af byttereolen er der siddepladser, hvilket gør det muligt at holde forelæsninger om genbrug – eller eksempelvis undervise skoleklasser i affalds rejse, fra skrald til nyt produkt.

Økonomi

Materialevæggen bliver ikke blot bygget af affald, men af affald indsamlet lokalt på de eksisterende københavnske nærgenbrugs- og genbrugsstationer.

Vægelementerne er specialdesignet og skal derfor specialbygges lokalt, hvilket vil skabe en række lokale grønne arbejdspladser. De skabte arbejdspladser gavner samfundsøkonomien, og de vil være med til at styrke Danmarks position som frontløber i den grønne omstilling.

Herudover tilbyder Nærgenbrugsstation Nordhavn adgang til værktøj og værksteder, som gør det muligt at reparere eksempelvis sine brugte møbler, og dermed bibeholde møblernes værdi – til gavn for både miljøet og den enkelte borgers økonomi! Byttereolen, hvor borgere kan stille de ting, de ikke selv har brug for længere, men som samtidig er i for god stand til at smide ud, er ligeledes et tiltag, der gavner den enkeltes økonomi. Her er det muligt at gå på opdagelse efter de ting, man står og mangler – inden man kører ud for at købe dem.