• PELICAN SELF STORAGE

Introduktion

For Pelican Self Storage har vi tegnet en lagerbygning, som sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri og håndtering af byggeaffald. Projektet er et pionerprojekt inden for bæredygtigt byggeri, og har modtaget støtte fra Miljøministeriet, til at udvikle konstruktivt anvendelig genbrugsbeton.

Når en betonbygning i dag nedrives, er standardproceduren at man nedknuser betonen, og hvis man vil genbruge det CO2-tunge byggeaffald, så bruger man det i bedste fald til genopfyldning af veje. Betonbranchen er af den opfattelse, at bæredygtigt genbrug af beton allerede er en realitet, fordi 96% af al beton genanvendes. Men er det en bæredygtig løsning at knuse beton og smide materialet i jorden som vejfyld? Med Pelican Self Storage udfordrer vi standardproceduren ved, at genanvende den nedknuste beton fra de eksisterende bygninger som tilslag i ny beton, der produceres på stedet, og som bruges til at opføre den nye lagerbygning. Det betyder i realiteten, at man undgår at grave grusgrave til produktionen af den beton, som udgør den nye bygning.

TYPE, AREAL, SITE

Lagerhotel

8500m²

Danmark, København

KUNDE

Pelican Self Storage

PARTNERE

Pelican Self Storage

Acting

LH Hockerup

Pelcon Material Testing

Nymølle Sten og Grus

STATUS, ÅR

Realiseret

2015

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Jonas Vistesen

Medarbejdere: Brian Kessy, Kathrine Brejnerod, Christian Brøgger, Mathias Ruø Rasmussen

Kontekst

Udgangspunktet er et trekantet byggefelt, der ligger kilet ind mellem boligbebyggelse og industri, med Kløvermarken lige bag ved. Grunden følger Prags Boulevard, der er en grøn stribe som Københavns Kommune har visioner om at videreudvikle områderne omkring. Grunden har tidligere fungeret med et program af åbne værksteder, som ønskes genskabt i den nye bygning.

Med baggrund i grundens tidligere funktion og den omkringliggende demografi har vi set et potentiale i at udvikle et koncept, der inviterer til at blive brugt, og som er med til at skabe aktivitet i området. Københavns Kommune har tidligt i designfasen ønsket en bygning der forholder sig til konteksten, og vi har haft et ønske om at kunne skabe rammerne, der muliggør at borgerdrevne initiativer som Prags Haver kan genopstå på grunden.

Hovedgreb

Som det ser ud i dag, står byer og bygninger for 40% af den totale CO2-udledning, hvoraf 6% udgøres af materialet beton.  Verden over bruges beton i et uhyggeligt stort omfang, og der er ikke nogle tegn på, at det ændrer sig i den nærmeste fremtid. Kina alene har igennem de seneste 10-12 år brugt lige så meget beton, som USA har brugt siden industrialiseringen – dvs. igennem en periode på omkring 150 år.

Med projektet for Pelican Self Storage har nøglespørgsmålet været: hvad ville der ske hvis vi forestiller os at beton kunne genbruges i ny beton eller i nye produkter, og dermed blive en del af et vedvarende kredsløb, som det er tilfældet med så mange andre produkter i dag? For det første kunne man reducere den globale CO2-udledning – og de klimaforandringer det skaber – markant! Ydermere vil man kunne skabe danske arbejdspladser og en innovativ udvikling, som ikke kun i Danmark, men også globalt set, vil kunne skabe bæredygtig vækst.

  Social

  Med Pelican Self Storage på Prags Boulevard 43 har vi gjort en dyd ud af at skabe gode forhold for lokalområdets beboere, fordi Prags Boulevard 43 har en særlig historie, der især har været præget af iværksætteri og brugerdrevne sociale initiativer. Grunden har blandt andet huset midlertidige kreative værksteder, som havde stor opbakning fra lokalområdet. Vi ser høj værdi i at søge at fastholde den kreative ånd, der tilhører stedet, og har derfor indarbejdet værksteder til brug for lokalbefolkningen. Værkstederne vil ligge langs Prags Boulevard og være med til at skabe en åbenhed mod og aktivitet i lokalområdet, som normalt ikke sammenkobles med lagerfunktion.

  Herudover vil der i forbindelse med projektet blive anlagt en 600m2 stor urban have, så lokalområdets beboere igen får et sted, hvor de kan mødes omkring dyrkning, læring og ideudveksling i interessebaserede mangfoldige fællesskaber.

  Miljø

  Pelican Self Storage bliver en af verdens første bygninger, bygget af genbrugsbeton. Pionerprojektet er et eksempel på hvordan den positive udvikling imod et øget fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi i samfundet, kan blive til konkrete projekter med betydelige miljømæssige gevinster.

  Et vigtigt miljømæssigt og oplevelsesfuldt tiltag er at beplante de to nordvendte facader med rådhusvin. Planter skifter udtryk med årstiderne, skaber tilholdssteder for dyr og insekter, og optager desuden CO2 gennem hele deres levetid.

  Når vi anvender nedknust beton som tilslag i den ”nye” beton, bygger af genbrugsbeton, reducerer vi for det første transporten. Normalt udgør transport en betydelig miljøpåvirkning i forbindelse med betonbyggeri, dels fordi byggeaffaldet skal køres væk fra grunden, og dels fordi ny beton skal køres til byggepladsen. Ved at bygge af genbrugsbeton er vi også med til at mindske toksicitet i den danske jord. Undersøgelser viser at udvaskede uorganiske stoffer fra nedknust beton anvendt som ubundne bærelag, resulterer i toksicitetspåvirkning af mennesker såvel som økosystemer. Ydermere reducerer vi mængden af jomfrueligt materiale der skal udvindes til betonproduktionen, ved at erstatte jomfrueligt tilslag med byggeaffald. Hvilket er yderst vigtigt, når man er opmærksom på, at den nuværende udvikling peger på, at vi vil få brug for halvanden jordklode, hvis vi fortsætter med at forbruge ressourcer og materialer i samme omfang som vi gør det i dag!

  Økonomi

  Genbrugsbeton kan anses som værende økonomisk bæredygtigt i kraft af det lukkede værdikredsløb der opstår på cirkulære byggepladser. At afskaffe byggeaffald fra de nedrevne bygninger kan sædvanligvis være en bekostelig affære, men ved at kunne genbruge byggeaffaldet direkte på pladsen, skæres denne udgift ud af regnskabet.

  Oveni ikke at skulle skaffe sig af med byggeaffaldet, reduceres udgifter til betonen ved at man ikke skal købe tilslag – fordi man allerede har adgang til tilslaget direkte på byggepladsen. Tilslaget i genbrugsbetonen, der i dette tilfælde udgøres af byggeaffaldet fra de nedrevne bygninger, udgør omkring 50% af genbrugsbetonen.