RESSOURCE CENTER

Introduktion

Ressource Center er en del af Maglemølle Erhvervspark. Den gamle kraftstation er omdannet til et ambitiøst koncept for vidensdeling i Ressource City og Næstved. Bygningen er driveren for Ressource Citys transformation fra forladt erhvervspark til center for aktører og viden inden for ressourceområdet.

Ud over at være hovedsæde for Ressource Centers sekretariat, som har rolle som videnskoordinator for Ressource City, er Ressource Center også hjemsted for kontorer for små og store virksomheder.

Ressource Center danner de fysiske rammer for aktører i et fremtidigt ressourcefællesskab. En fysisk sammenlægning vil bevirke, at kontaktfladerne mellem de forskellige aktører maksimeres. De fysiske rammer skal bestå af lejemål med varierende størrelse og lejeperiode. Således vil der både findes enkelte  kontorpladser, der kan tages i brug uden forudgående aftale og større lejemål der med lav lejepris kan være en oplagt ramme omkring et firma i vækst.

TYPE, AREAL, SITE

Kultur

960 m²

Danmark, Næstved

KUNDE

Næstved Kommune – Center for Bæredygtigt Byggeri

PARTNERE

Næstved Kommune – Center for Bæredygtigt Byggeri

STATUS, ÅR

Afsluttet

2014

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Medarbejdere: Ask Hvas, Morten Bang

Kontekst

Den gamle kraftcentral, som skal omdannes til Ressource Center, ligger centralt i Ressource City. Kraftcentralen fremstår nu slidt som resten af Maglemølle Erhvervspark, men den gamle bygning indeholder et stort potentiale. Bygningen står, med sine massive røde murstensfacader og to høje skorstene, som et pejlemærke for både nutidens og fremtidens Ressource City. De store facader af mursten er gennembrudt af høje slanke vinduer, der bringer lys ind i bygningen.

Indvendigt har kraftcentralen stort potentiale for at blive til kontorer af høj kvalitet. Ved at benytte den eksisterende klimaskærm og indrette de store industrielle rum inde i kraftcentralen til kontorer, kan stedet gøres eksklusivt, men stadig bibeholde den industrielle karakter, som kendetegner hele området.

Potentialet for den gamle kraftcentral, ligger i at tilskrive den nye funktioner, som skal fungere som omdrejningspunktet for Ressource City. Ressource Center giver fysiske rammer for et videnscenter, som vil kunne ændre Maglemølle Erhvervspark til en blomstrende økonomi. I sidste ende vil Ressource City kunne ændre Næstved til et kraftcenter i dansk industri.

Hovedgreb

Den gamle kraftcentral, der bliver transformeret til Ressource Center, rømmes og rengøres for at gøre plads til nye prefabrikerede kontorer. Ressource Center benytter den gamle kraftcentrals eksisterende klimaskærm til de nye kontorer. De nye kontorer bliver indsat som hot-boxes i den eksisterende bygning. Kontorene er præfabrikerende og defineret ud fra hvad funktion de skal have. Kontorer er isolerede, har gode lysforhold og en god akustik. Rum til fabrikation er har ikke nøgvendigvis brug for samme isolering og krav til akustik, og kan derfor defineres anderledes.

Ved at definere de forskellige rum ud fra funktion og beholde den eksisterende klimaskærm, kan Ressource Center opføres for en betragteligt lavere økonomi end det ville koste at opføre en ny kontorbygning. Derudover indeholder hovedgrebet en stor fleksibilitet, som gør, at Ressource Center kan udvikle sig over tid. Udviklingen af Ressource Center er faseinddelt. Dette gør at de første indsatte hurtigt kan tages i brug. Nye kontorelementer kan så indsættes senere efter behov.

Som en vigtig del af Ressource City indgår borgere, brugere og forbrugere i symbiose med produktionsvirksomheder. Genbrugstorvet i helhedsplanen er således tiltænkt byens borgere såvel som områdets virksomheder. Det vil blive et aktivt byrum, hvor borgere kan komme og få repareret deres ødelagte produkter, handle i genbrugsbazaren eller gøre brug af bydelens bytte- og byggemarked.

Nye udviklingsområder i Maglemølle lægges ligeledes ind i planen, og åbner op for muligheden for typologier der blander bolig og erhverv. Her kan der skabes en endnu tættere forbindelse til det centrale Næstved – både via en ny bro der kobler Ressource City med områder øst for området, samt en gondol der giver adgang til Ressource City direkte fra Næstved togstation.

Social

I Ressource Center vil der være plads til virksomheder af forskellig størrelse, som kan trække på hinandens ressourcer, inspirere hinanden og indgå i syneriger.

Aktørene, der indgår i en symbiose i Ressource City, kan bidrage med vigtig og relevant viden til det fremtidige ressourcefællesskab omkring Ressource City. Ressource City udgør den fysisk ramme, hvori et innovativt samfund drevet af ressourceorienteret udvikling kan udvikle sig.

En gennemgående pointe i både teori og praksis er behovet for intern vidensdeling. Dette er nødvendigt, da alle aktører i Ressource City beskæftiger sig med afarter af det samme hovedemne, og fordi der let kan opstå vigtige udvekslinger, hvis man altid er orienteret omkring naboers projekter.
Sekretariatet i Ressource City, vil fungere videnskoordinator for de forskellige aktører, som får til huse i Ressource City.

For at inddrage borger-segment udvikles der en strategi for formidling af de forretningsideer ogressource koncepter, der udvikles i vidensværket. Den faste strøm af besøgende er vigtig for at skabe opmærksomhed omkring de udviklede produkter og vil samtidig vække nysgerrighed og udvide horisonten for  gæsterne. Formidlingen fungerer som såkaldt on-site undervisning, hvor man kan besøge de lokale fabrikker og selv prøve kræfter med upcycling.

Publikumsfaciliteter vil også blive udføret som eksempler på upcycling og cafeen er derfor udført som eksempelprojekt på upcycling hvor der serveres mad med fokus på minimering af madspild. Professionelle vil tilberede mad af råvarer, der ellers ville blive smidt ud.

Økonomi

I Ressource Center kan virksomheder dele viden omkring økonomiske modeller, som kan fremme omstillingen af grønne virksomheder. Det kunne være virksomheder, som baserer sig på Energy Savings Company (ESCO) modellen, og derved fremmer den bæredygtige udvikling i Næstved. Denne vidensdeling vil være værdifuld for Ressource City og Næstved, som vil blive center for bæredygtig ressource bearbejdning i Danmark.

En del af finansieringen vil ske ved at søge fonde og puljer, med det private erhvervsliv og sponsorater også en relevant mulighed. I tilfældet med etableringen af de fysiske rammer kunne det være en mulighed med sponsorerede mødelokaler, som det er set i Innovatorium i Herning. Denne model vil også fungere i forhold til bistand med revision og juridisk rådgivning. Incitamentet til at bidrage til miljøet omkring Ressource City vil være ønsket om at være nær relevante vidensudviklere og iværksættere, der senere kan optages i firmaet.