RØNNE SVØMMEHAL

Introduktion

Sammen med KHR Arkitekter har Lendager Arkitekter konkurreret om at omdanne Rønnes gamle svømmehal til et tidssvarende vandkulturhus. DET BLÅ HUS ”RH2O” er en moderne svømmehal med sundhedsfunktioner, rekreative tilbud og høj tilgængelighed.

Forslaget er samtidig et bæredygtigt renoveringsprojekt som integrerer økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle tiltag i et ressourceoptimeret og realistisk bud på bæredygtig renovering.

Forslaget opererer med tre succeskriterier; ét at minimere påvirkningen af miljøet, to at gøre dette økonomisk forsvarligt og realiserbart, tre at forøge livskvaliteten og lave et multifunktionelt hus for brugere i alle aldre.

TYPE, AREAL, SITE

Kultur

3.500 m²

Danmark

KUNDE

Bornholms Regionskommune

Lokale og Anlægsfonden

PARTNERE

KHR

OBH Ingeniører

STATUS, ÅR

Afsluttet

2013

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Christopher Carlsen

Medarbejdere: Morten Bang, Kristine Jacobsen, Rune Sjöstedt Sode, Sebastian Faurschou, Signe Balthazar Munk

Kontekst

Bornholm – Bright Green Island – har indenfor de seneste år vist markante visionære tiltag i forhold til at blive foregangssted for bæredygtig udvikling. Der sættes i disse år fokus på en optimering af øens ressourceforbrug og en gentænkning af hvad det vil sige at bo og leve bæredygtigt.

Bright Green Island viser en vilje til at gå forrest i kampen mod klimaforandringer i et ønske om at bo i pagt med naturen i bred forstand. Bornholm sætter derfor ikke kun fokus på den miljømæssige bæredygtighed, men favner også de sociale og de økonomiske aspekter.

Hovedgreb

Fokus for transformationen af Rønne Svømmehal, har været en udvidelse af tilbudsrepertoiret, så svømmehallens aktiviteter tiltrækker en større skare af befolkningen i området. Dette vil give øgede indtægter der således kan nedbringe tilbagebetalingstiden på de bæredygtige tiltag og vil samtidig betyde øget fysisk velvære for en større andel af Rønnes beboere.

Transformationen fokuserer på at bibeholde de velfungerende tilbud i svømmehallen og tilføje nye spændende rumligheder, der svarer til den efterspørgsel der findes i området.

Der er således foretaget en udpegning af de potentielle brugere i området og skabt et rumprogram der tilsvarer disses behov.

BÆREDYGTIGHED

Hvis Rønne Svømmehal skal leve op til ambitionsniveauet der er fremført i projektet Bright Green Island skal svømmehallen også have en miljømæssig tilgang til renovering der rækker ud over det sædvanlige. Det foreslås derfor, at der projekteres mod et byggeri i 2015-energiklassen, så projektet kan være et eksempelprojekt for bæredygtighed på alle punkter.

Dette kræver en kreativ tilgang til energioptimering, dagslysoptimering, solafskærmning, passive egenskaber aktive tiltag og meget mere. Disse tiltag skal være en indgroet del af geometri, rumdisponering, facadedesign og vandhåndtering, så bygningen ikke alene er bæredygtig, men også viser at den er det.