SUNDE BOLIGER

Introduktion

I gennemsnit bruger en dansker livet igennem 62% af sin tid indenfor i sin private bolig. Det vil sige at vi i næsten 2/3 af al vores tid er udsat for de påvirkninger, der kommer fra boligen og de rammer den udgør. Men hvor stort et problem, er tætte boliger med dårligt sundhedsmæssigt- og oplevet indeklima egentlig?

Volitile Organic Compounds (VOC) og partikler i luften indendørs er sundhedsskadelige for mennesker. Disse stoffer findes overalt i boligen, enten i byggematerialer, eller igennem vores brug af boligen. De sundhedsmæssige konsekvenser af VOCer og partikler i indeklimaet, er astma, kræft, KOL, hjertekarsygdomme, hormonforstyrrelser, DNA-skader og nedsat frugtbarhed.

At vores livsstil og indeklima i høj grad påvirker os, bliver klart når man tænker på, at der i dag er mere end 1,2 millioner danskere, der lider af en eller anden form for allergi. Allergi anslås i Danmark at koste op til 290.000 sygedage og 1,6 millioner ineffektive arbejdsdage om året. Samfundsøkonomisk er der per år således 37 milliarder kroner i udgifter på grund af sygedage. Det illustrerer perspektivet for at forbedre indeklimaet i boligen; ikke kun for individets skyld, men også for samfundet som helhed.

TYPE, AREAL, SITE

Udviklingsprojekt – bolig

435 m²

Danmark, Holstebro

KUNDE

Realdania Byg

PARTNERE

Pluskontoret Arkitekter

MOE

Prof. Torben Sigsgaard

STATUS, ÅR

Under projektering

2015

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Jonas Vistesen

Medarbejdere: Christian B. Østerby, Mathias Ruø

Hovedgreb

Der er i de sunde boliger fokus på en ligevægt mellem et godt sundhedsmæssigt- og oplevet indeklima. Det sundhedsmæssige indeklima fokuserer på at løse problematikkerne omkring partikler og afgasninger, og samtidig opretholde sørge for lavt energiforbrug for bygningen. En del af konkurrencens krav var, at Sunde Boliger skal overholde BR2015-kravene. Den gode oplevede indeklima handler om at skabe en god bolig i forhold til dagslys, akustik, fugt, lugtgener og temperaturproblematikker.

Den eneste måde at fjerne de skadelige partikler fra luften er gennem øget ventilation. De seneste år er ventilationsraten i lavenergibyggeri blevet minimeret, for at holde energiniveauet lavt. Denne nedsættelse af ventilation i boligen gør, at de skadelige partikler ikke bliver fjernet fra indeklima luften. Derved skabes et usundt indeklima. I de sunde boliger er der et fokus på øget ventilation, som søger for at holde luften i boligen sund og frisk.

Holistisk tilgang

For at forstå den sunde bolig, er det nødvendigt at betragte hver bolig holistisk. Det vil sige at boligen løser indeklimaproblemer, samtidig med at andre parametre også optimeres. Nedenfor er opstillet fire punkter, som beskriver forskellige områder af den sunde bolig. I de sunde boliger har Lendager Arkitekter fokus på fire områder: sundt indeklima, sund livsstil, sund økonomi og social sundhed.

SUNDT INDEKLIMA:

Det sunde indeklima omfatter to dele, som begge er vigtige for den sunde bolig. De to dele er det sundhedsmæssige indeklima og det oplevede indeklima. Det første er det sundhedsmæssige indeklima, som forholder sig til blandt andet partikler og VOCer i luften og fugt i boliger, som umiddelbart eller over tid kan virke irriterede eller sundhedsskadelige på mennesker. Det andet område handler om det oplevede indeklima, som er husets fysiske rammer. Det oplevede handler om fornuftig behandling af sollys, akustik, træk, temperatur, kuldestråling og luftfugtighed i bygningen. Alle disse parametre skal i de sunde boliger bindes sammen til god arkitektur.

SUND LIVSSTIL:

Den sunde bolig skal sætte rammerne for et sundt og aktivt liv. Den sunde bolig gør det let at opretholde en sund livsstil gennem nærhed til udearealer, som opfordrer til motion og gør kontakten til natur og lys til en prioritet i boligen. Derudover gør den sunde bolig det let at dyrke økologisk mad, genbruge vand og sortere affald.

SUND ØKONOMI:

Boligen er for de fleste boligejere den største økonomiske investering i livet. I løbet af boligens levetid kan der være mange uforudsete udgifter, som kan give anledning til bekymringer og stress. Den sunde bolig forstås som en investering over tid. Det vil sige, at der er taget hensyn til driften af boligen, så familien kan være sikre på at boligen fungerer som ønsket.

SOCIAL SUNDHED:

Den sunde bolig vil opsætte rammerne for et socialt liv inden for husets rammer, men også relatere sig udad til de andre boliger i området. Dette betyder, at boligen relaterer sig både indad og giver gode private rammer, men også udad til en mere social kontekst.

Materialer

Ved valg af byggematerialer til såvel konstruktion som indvendige overflader fokuseres på naturlige materialer uden afgasning (træ, kork, sten, ler, mursten, naturlige fibre, læder, metal, glas, naturmaling, naturlig isolering) eller genanvendte materialer, der allerede har haft tid til at gasse af. Ved at vælge disse materialer sikres det, at der er så lille VOC-påvirkning fra materialerne som muligt. Ved et fokus på genanvendte materialer, kan CO2-aftrykket for boligen også minimeres i forhold til et normalt byggeri. Byggesystemet tænkes at udføres med reversible mekaniske samlinger (skruer, bolte, fjedre og klæbefolie) og et minimalt omfang af støbte og kemiske samlinger (lim, fuger). Løsningen skaber en god synergi mellem demonterbarhed og minimal brug af kemiske samlinger for minimering af kritiske afgasninger.

Planter

NASA lavede i 1989 et studie om planters luftrensende egenskaber. En lang række planter blev analyseret og deres luftrensende egenskaber blev kortlagt. Denne viden om planters aktive luftrensende egenskaber, giver mulighed ved at integrere planter som passivt tiltag til luftrensning i boligen. Plantebede i forbindelse med de af boligens rum, hvor belastningen på luftkvaliteten er størst, kan medvirke til et sundere sundhedsmæssigt indeklima. Planter har også store kvaliteter i forhold til det oplevede indeklima. De hjælper med at sammenbinde inde og ude, og tilføjer liv til boligen.

For at de integrerede planter fungerer i boligen, er det vigtigt at de kræver minimal vedligeholdelse. Derfor bliver der i de sunde boliger undersøgt muligheder for automatisk vanding og gødning af planterne.

Alle fotos: Helene Høyer Mikkelsen