Verdens største bæredygtige byggeri opføres i København

Lendager Group med partnere har vundet den sidste projektkonkurrence i Ørestad Syd. Konkurrencen markerer afslutningen på 25 års udvikling af Københavns nye bydel. Vinderprojektet, UN17 Village, er det første byggeprojekt i verden, der omsætter FNs 17 verdensmål til konkret handling.

Sundhed, klima, biodiversitet og social inklusion var afgørende da By og Havn valgte UN17 Village til den sidste ledige grund i Ørestad Syd. Bebyggelsen består af 380 boliger, og visionen er at lade FNs 17 verdensmål være retningsgivende for byggeriet. UN17 Village tager udgangspunkt i den menneskelige skala of de menneskelige sanser, i menneskelige tilhørsforhold og fællesskaber. Fokus er på at skabe en god sammenæng med nabolaget og den omkringliggende natur på Amager Fælled. Projektet blander boliger målrettet mod forskellige livssituraioner for at fordre beboerdiversiteten.

Forstil dig, du plukker blomster i din have. Haven ligger på taget af en boligbebyggelse i København, og du dyrker den sammen med de andre beboere. Bygningen har mod syd og øst udsigt over fredede naturområder afgrænset af Øresund – mod nord Københavns historiske tårne. Beboerne repræsenterer en mangfoldighed af pensionister, familier, singler, regnbuefamilier m. f.  Netop diversitet er kendetegnende for bebyggelsen. Lejlighederne er designet til at imødese 37 familie typografier, og i størsteparten af dem indgår fællesområder.  På stueniveau er mange af fællesområderne offentligt tilgængelige, det samme er bebyggelsens spise- og badehus, som begge delvist bemandes af individer, der ellers ville have svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Bæredygtighed har været et helt centralt succeskriterie i opgaveløsningen. Lendager Group ser verdensmålene som et globalt redskab med en holistisk tilgang til verdens bæredygtighedsudfordringer – et redskab der kan forstås på tværs af sektorer og landegrænser. Vi har brugt dem til at videreudvikle bæredygtigt byggeri i en skalerbar og global kontekst og for at understøtte en bæredygtig levevis.

Artiklen fortsætter under billedet.

Designet omkring FNs klimamål

Det er dog ikke alene den velkommende mangfoldighed og den enestående beliggenhed, der gør projektet unikt. Lendager Group er, i kraft af sit fokus på bæredygtighed og en ny måde at skabe løsninger på, globalt ledende med hensyn til at implementerer bæredygtige løsninger hurtigere, mere altomfavnende og billigere end vi tidligere har oplevet i byggebranchen.

”Med UN17 Village ønsker vi ikke blot at skabe en ikonisk og bæredygtig bygning af genbrugsmaterialer, men også at skabe mulighed for en bæredygtig levevis med fokus på sundhed og fællesskab. Hidtil har bæredygtighed primært handlet om at se på bygningernes CO2-udledning, mens de står der. Nu skal vi til at se på hele bygningens livscyklus – inklusive brug af materialer, sundhed og livskvalitet. Ikke alene har vi taget udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål (SDG’er). Vi har udviklet en kopier- og skalerbar metode, som bringer samtlige 169 delmål i fokus. Ved at omsætte målene til konkrete løsninger har vi skabt et værktøj, som gør det muligt for alle i branchen at implementere og måle på deres indsats,” fortæller Anders Lendager, CEO og grundlægger af Lendager Group.

Artiklen fortsætter under billedet.

Projektet

UN17 Villagebestår af fem bygninger placeret, så de sammen bidrager til en stemning af landsbyfællesskab. Den imponerende beliggenhed ved Fælleden betyder, at beboerne kan nyde solen fra solopgang til solnedgang – og har områdets helt særlige flora og fauna lige uden for døren.

For at understøtte bæredygtighed og en bæredygtig levevis for beboerne, har teamet som noget nyt taget afsæt i FNs 17 Verdensmål. ”Målene er stadigvæk nye i byggesektoren. Derfor har vi investeret mange ressourcer i at forstå, hvordan et byggeri kan bidrage til alle mål,” forklarer Anders Lendager. Resultatet er en række ambitiøse målsætninger inden for sundhed, fællesskab, biodiversitet, genanvendelse af materialer samt vand og energiforsyning, som alle manifesteres i byggeriets design.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sundhed

(SDG 3,4, 5, 6, 7, 10, 11, 13)

Bygninger slår os ihjel. Man kan ikke have bæredygtighed uden sundhed. Byer og bygninger skal bygges, så man lever sundt, spiser sundt, indånder sund luft og så videre. Det er vores mål at bygge Danmarks sundeste hjem, med vægt på fysisk, mental og social sundhed. Eksempel:

 • UN17 Village forbedrer livskvaliteten for landsbyens indbyggere ved at reducere forureningen af indeklimaet med op til 60% og sikre et indeklima som imødekommer alle aspekter af fysisk og psykisk helbred og velvære. Dårlig luftkvalitet kan resultere i alt fra dårlig koncentration til hjerte-kar-sygdomme og kræft. UN17 Village har forøget ventilationsrate kombineret med højkvalitetsfiltre og et materialevalg som minimerer afgasninger.

Fællesskab

(SDG 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16)

Vi skaber et fællesskab, hvor beboerne møder hinanden og knytter relationer. UN17 Village byder bl.a. på 3.000 m2 fællesarealer, hvoraf 1.750 m2 er tilgængelige for besøgende. Landsbyen tilbyder desuden badehus med pool, fælledhus (fælleshus), delecentral, spisehus, lobby og gæsteboliger/lejlighedshotel. Eksempler:

 • Fleksible boligformer imødekommer fremtidens ændrede familiestrukturer og arbejdspladser, og forebygger desuden monofunktionel ghettodannelse.
 • Fælles tagterrasser med eksklusiv adgang for bygningens beboere skaber større sammenhængskraft og ejerskab til bebyggelsen.

Biodiversitet

(SDG 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)

UN17 Village tilbyder et regenerativt landskab baseret på lavt vedligehold, med tørke- og vindtolerant lokal beplantning som byder på optimale forhold for Amager Fælleds sjældne og fredede dyreliv. Vi vil øge biodiversiteten med 50% gennem haver og naturlige habitater på tagene, og med mulighed for både våde og tørre naturlige biotoper på landjorden. Eksempel:

 • Grønne tage bevokset med Amager Fælleds egne arter skaber naturlige habitater for fugle. Derudover er et stort areal udlagt til fælles urtehaver som øger biodiversiteten. 700 m2 af taget udgøres desuden af et fælles drivhus som kan producere op til 15 tons afgrøder om året, der leverer grønt til det fælles spisehus. Jorden og minimerer behovet for kunstig isolering.

Materialer

(SDG 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17)

Fremtidens byer og bygninger skal ikke bare være bæredygtige, de skal være regenerative. Hvis vi skal skabe en god fremtid, må vi gøre op med fortidens synder. Danmark producerer over 4 mio. tons byggeaffald årligt. Det svarer til 35% af alt affald i landet. Vi vil kraftigt reducere CO2-udledningen fra projektet – både i anlægsfasen og i efterfølgende brug – ved hjælp af oparbejdede materialer. UN17 Village bygges af lokalt ”høstede” og upcyclede materialer – træ, beton og glas – som vil reducere CO2 udslip med mellem 50-96%. Eksempel:

 • Glas er en af de helt store klimasyndere i byggebranchen. EU genererer 1.5 mio. tons glasaffald om året som enten kasseres eller smeltes om, med stor CO2 udledning til følge. I UN17 Village er glaspartierne lavet af genbrugsvinduer, som Lendager UP har oparbejdet til at møde de nye og strengere energikrav. Med denne metode spares op til 95% CO2 udledning i produktionsfasen i forhold til konventionelle vinduer.

Vand

(SDG 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

UN17 Village opsamler 1.5 mio. l. regnvand årligt til recirkulering og rekreativt brug, eksempelvis til haver og toiletskyl. Desuden har bygningen et fællesvaskeri, hvor det er muligt at vaske tøj med det indsamlede regnvand. Vandet filtreres naturligt af planter i landsbyens vandløb og søer, og i sidste ende bidrager det med et renere Ørestad-bassin. Eksempel:

 • Danskerne bruger i gennemsnit 127 liter vand om dagen – 27% udgøres af toiletskyl. UN17 Village indsamler regnvand til toiletskyl for 76 personer årligt, tøjvask for 120 personer årligt, 255 m3 naturligt renset vand i prydbassin om året.

Energiforsyning

UN17 Village overholder kravene til lavenergiklasse. Energiforbruget stammer 100% fra vedvarende energikilder. Energi fra varmepumper, 1000 m2 solvarmepaneler, 400 m2 solceller og strøm fra vindmøller – kombineret med upcyclede materialer – danner overordnet rammerne for et negativt CO2 fodaftryk. Eksempel:

 • Overskudsvarme til vandopvarmning minimerer energiforbruget til opvarmning af badehuset, hvilket sikrer et lavere energiforbrug. Overskudsvarmen benyttes desuden til at opvarme jorden i udvalgte haver, for derved at sikre en længere vækstsæson.

Fakta

Areal: 35.000 m2

Antal Boliger: ca 380

Antal Beboere: ca 830

Færdigt: 2023

Fællesskab: 3.000 m2 fællesarealer, spisehus, svømmehal, vaskeri m.m.

Faciliteter

 • Spisehuset bliver samlingspunkt for hele den sydlige Ørestad baseret på en ambition om at skabe et fællesskab om måltidet, formidling omkring madlavning, sund mad og økologi suppleret med lokalt høstede grøntsager.
 • Badehuset på 600 m2 med pool, motionsrum, spa og sauna.
 • Lobby hvor besøgende kan få hjælp.
 • 10 Gæstelejligheder, hvor besøgende gæster og pårørende kan leje sig ind i kortere tid.
 • Delecentral med værksted, materialeopbevaringsrum til udveksling af bl.a. møbler, materialer og tøj
 • Fællesrum på 300 m2 som kan bruges til beboeraktiviteter fra sammenkomster til yogatimer.
 • Væksthus på taget
 • Biodiversitet: øges med 50% gennem haver og naturlige habbitater
 • Materialer: bygges af lokalt høstede og upcyclede materialer, som reducerer CO2 udslip med over 50%
 • 400 m2 solceller på tagflederne
 • 1000 m2 solfangere på tagfladerne
 • 100 procent forsynet af vedvarende energi
 • Op til 15 tons grøntsager dyrkes lokalt
 • 30.000 økologiske måltider serveres årligt
 • 2000 m2 fælled på tagfladerne
 • Regnvand til toiletskyl for 76 personer årligt
 • Regnvand til tøjvask for 120 personer årligt

Teamet bag

Hovedrådgiver: Lendager Group

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Philip Rufus Knauf

Bygherre: NREP

Assisterende arkitekter: Årstiderne Arkitekter

Ingeniører: MOE og Arup

Projektteam: Jacob Blak, Sophie Daugaard Andersen, Majken Lynge Gribskjold, Kristian Knorr Jensen, Stephanie Levassor, Agata Marzec , Nicholas Ransome, Daniel Veenboer

Visualiseringer: TMRW

#UN17village #aarhussydhavn #vinderprojekt #vihardetforvildt #urbanmetabolisme