Introduktion

Lendager Arkitekter besvarede den islandske konkurrence om et ’Nyt center for fremmedsprog’ med et grønt byggeri på 4.000 m2, som forenede økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i et visionært og æstetisk formsprog.

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”


– Brundtland Rapporten 1987

TYPE, AREAL, SITE

Kultur

4.000 m²

Island, Reykjavik

KUNDE

PARTNERE

STATUS, ÅR

Afsluttet

2012

HOLD

Ansvarshavende partner: Anders Lendager

Projektleder: Jenny Haraldsdottir

Medarbejdere: Bjarke Ørvad, Christopher Carlsen, Elín Lárusdóttir

Kontekst

Projektet har taget navn efter Islands – og verdens – første kvindelige præsdient, Vigdís Finnbogadóttir der netop har studeret fremmedsporg. Et af de temaer hun fremsætter, er at bygge bro mellem de kløfter sprog kan skabe, og disse kløfter har fungeret som inspiration til udviklingen af projektet.

Hovedgreb

Ved at besvare spørgsmålene; hvad er miljøvenlig arkitektur, hvorfor skal vi være bevidste om energi og vores ressourcer og hvordan opleves bæredygtig arkitektur? har Lendager Arkitekter forsøgt at forene museum, undervisningslokaler, erhverv, cafe , parkering og bymæssighed i en samlet miljøvenlig bygningskrop.

Bæredygtighed

Ved at besvare spørgsmålene; hvad er miljøvenlig arkitektur, hvorfor skal vi være bevidste om energi og vores ressourcer og hvordan opleves bæredygtig arkitektur? har Lendager Arkitekter forsøgt at forene museum, undervisningslokaler, erhverv, cafe , parkering og bymæssighed i en samlet miljøvenlig bygningskrop.