UPCYCLE STUDIOS

STEDSANS IN THE WOODS

GRØNTTORVET SPISEHUS

NÆRGENBRUGSSTATION NORDHAVN

PELICAN SELF STORAGE

NYBYGGERNE

UPCYCLE HOUSE

(c) Helene Høyer Mikkelsen

SUNDE BOLIGER

FANØ BEACH HOUSE

MARTHAGÅRDEN