(c) Helene Høyer Mikkelsen

SUNDE BOLIGER

FANØ BEACH HOUSE

MARTHAGÅRDEN

BØLGEN

COP 15

LIVSSTYKKE

DET SUNDE BEVÆGELSESHUS

FÆLLESHUSENE

MARIA-LOUISEGÅRDEN

DET GRØNNE HUS