IN THE MEDIA: SUSTAINABLE MATERIALS

As much as 50% of the lifetime CO2 footprint of a building originates from the building process and the materials used. The Danish government has just agreed to have a commission look at ways to incentivise the use of climate friendly building materials including reused- and upcycled materials as part of the transition to a circular economy.

Politiken Byrum asked Anders Lendager to comment on the new initiative, here is a summary of what he said:

Materials we today consider as part of the solution often shows up to be energy intensive in the production process. As an example, he mentions isolation materials made of melted stone and glass. To Anders Lendager the debate is important, because it is the only way we can assess whether a building is sustainable seen in a lifetime perspective. We can use this knowledge to change the choices we make in the design process. However, he states, we have enough data already and we need to implement now.

Read the entire article here.

 

 

REN MINIMALISME

Arkitektur, betonkonstruktioner og interiørløsninger. Vores mål er altid at skabe innovative og bæredygtige løsninger. Vi har både designet og leveret materialerne til Reforms nye køkken, UP. Køkkenet er fremstillet af oparbejdet træ, som får nyt liv i det minimalistiske design.

Affald er ikke et ord, der forbindes med den eksklusive køkkenproducent Reform. Virksomheden producerer designkøkkener af højeste kvalitet tegnet af de bedste danske og internationalt anerkendte arkitekter. Seneste køkken i serien, UP, er et minimalistisk køkken i massivt træ designet af Lendager Group.

Cirkulært køkken

Lendager Group arbejder ud fra de cirkulære principper, hvor affald ikke behandles som et overskudsprodukt, men som en ressource, der kan oparbejdes og dermed opnå nyt liv og endnu højere værdi. Reform-køkkenet, UP by Lendager, er et eksempel på dette. Køkkenet er nemlig fremstillet af træ, der ellers var blevet kasseret. Men i stedet for at ende i en container, har Lendager Group taget imod træet, så det nu benyttes til skuffer, låger og bordplader i det minimalistiske køkken.

Dinesen Offcuts – processed by Lendager Group

Træet stammer fra den verdenskendte gulvproducent Dinesen. Gennem samarbejdet Dinesen Offcuts – processed by Lendager Group får sidstnævnte adgang til resttræ, som har været gennem de mest eksklusive behandlinger, man kan forestille sig. Træet oparbejdes og får nyt liv, i en proces der minimerer CO2-udledningen, og Dinesen får samtidig løst en affaldsudfordring.

”UP by Lendager er inspireret af de klassiske snedkerkøkkener. Det er designet af Lendager Group, som også har leveret materialerne, der ellers var endt som affald. Træet består af off cuts, eller affaldstræ, af utrolig høj kvalitet. Lendager Group har det fra den eksklusive træproducent Dinesen, som leverer gulve til gallerier, restauranter og boliger over det meste af verden. Vi oparbejder træet, og giver det et nyt liv, og på den måde bidrager køkkenet til at løse både et affaldsproblem og et klimaproblem”, forklarer Anders Lendager, CEO Lendager Group.

Billeder: Reform

BEIJING DESIGN WEEK

Anders Lendager  taler om bæredygtig arkitektur og oparbejdning af materialer på Beijing Design Week fredag 28. kl 13.45.

Hvis du er i nærheden, slå vejen forbi.

BØRSEN OPINION

Lendager i Børsen Opinion

Udlandet har fået øjnene op for danske virksomheders mange innovative grønne løsninger på de globale klima-udfordringer – nu skal de bare skaleres.

“Tag Lendager Groups nye rækkehusprojekt i Ørestaden, Ressource Rækkerne, som eksempel. Her bygges bæredygtige boliger til københavnerne med gamle mursten fra Carlsbergs gamle hovedsæde og træ fra metrobyggeriet, hvor beboerne får mulighed for at dyrke egne grøntsager såvel som hinandens samvær på tagets grønne arealer.”

Læs hele Ditte Lysgaard Vinds, adm. partner, Lendager Group TCW, og Flemming Besenbachers, bestyrelsesfmd., Carlsberg Group og Carlsbergfondet kronik HER.

Byggebranchen står for ca 40% af vores affald. Lendager Group har udviklet innovative metoder til at oparbejde bl.a. byggeaffald i stor skala. Løsninger som kan forene boligbehovet med forøget livskvalitet samt mindre CO2 og ressourceforbrug.

Vi tror på, at den danske byggebranche gennem innovative løsninger inklusive oparbejdning af byggeaffald går en grønnere fremtid i møde. Danmark kan udvikle sig til et foregangsland inden for cirkulær økonomi. Og selv om Danmarks udfordringer kan synes små, sammenlignet med eksempelvis Sydkorea, så har udlandet fået øjnene op for de skalerbare og innovative danske klimaløsninger.

Lendager Group var inviteret til Seoul med en dansk delegation for at fortælle om fordelene ved cirkulær økonomi, og vise hvordan man ved at vende tingene på hovedet og ændrer sit syn på affald, pludselig ser forretningsmuligheder, hvor andre ser problemer.

 

LENDAGER OG RESSOURCERÆKKERNE I NYHEDERNE

København går forrest med bæredygtigt byggeri. Ressourcerækkerne bruges som eksempel, og Anders Lendager inddrages som eksperten i nyhedsindslag om bæredygtigt byggeri.

Det er Københavns målsætning at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Kommunen har fået øje på, at der er meget at spare på miljøkontoen, hvis man genanvender byggematerialer. Produktion af beton genererer op mod fem procent af verdens samlede CO2-udledning, og i København står byggeri desuden for en tredjedel af al affald.

For at nå målet og komme affaldsproblemet til livs har Københavns Borgerrepræsentation netop vedtaget at iværksætte en undersøgelse, der skal afdække, i hvilket omfang kommunen kan kræve, at der genanvendes byggematerialer i offentligt nybyggeri. Tidligere på måneden varslede regeringen også tiltag, som vil inddrage genanvendelse som kriterie i statens udbud af byggerier. Tilslutter København sig samme praksis, håber teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, at det kan trække den samlede byggebranche i en grønnere retning. Alene i år bygger kommunen for omkring tre milliarder kroner.

Meget klima for pengene
I indslaget fremhæves Ressourcerækkerne som eksempel på et boligbyggeri, hvor man i høj grad genanvender byggematerialer. Byggeriet er tegnet af Lendager Group og opført af med NREP, Arkitektgruppen og MOE, i samarbejdet er man hverken er gået på kompromis med kvalitet eller pris. Materialerne er udviklet af Lendager UP, der ligeledes er en del af Lendager Group. ”Vi har udviklet en metode til genanvendelse af mursten i stor skala, hvor vi uden at gå på kompromis med pris, kvalitet eller æstetik kan spare store mængder CO2 i byggefasen i forhold til konventionelt byggeri. Det er på verdensplan en nyhed, særligt i kommercielt byggeri som dette. Det er lykkedes, fordi vi i Lendager har specialiseret os i at se værdi hvor andre ser affald, og skabe bæredygtige innovationer der kan implementeres på markedsvilkår”, forklarer Anders Lendager, CEO Lendager Group.

De genanvendte mursten stammer blandt andet fra de historiske Carlsberg bryggerier, og hver mursten der genanvendes, sparer miljøet for omkring 500g CO2. Over halvdelen af de byboliger der er behov for globalt inden 2030, er endnu ikke er bygget. Og hvis ikke vi bliver bedre til at genanvende og upcycle, det vi allerede har, løber vi tør for ressourcer, samtidig med at vi påvirker klimaet i negativ retning.
”Det giver rigtig god mening med genanvendelse. Det skaber jobs lokalt i Danmark, og det nedsætter CO2-udledningen radikalt. Vi har held med at benytte byggeaffald som en ressource, uden det behøver at koste mere. En mursten, der er ny, og en der er brugt, kommer til at koste det samme. Ligesom beton og vinduer. Dermed kan man skabe bæredygtighed, uden at det koster ekstra, og derfor oplever vi en acceleration på bæredygtighed, og det er der brug for”, fastslår Anders Lendager.

RESSOURCERÆKKERNE I BO BEDRE

Har du fået fat i dit eksemplar af det aktuelle Bo Bedre?

I det førende danske magasin indenfor arkitektur og design kan du læse om vores cirkulære boligprojekt Ressourcerækkerne! Projektet er et af vores konkrete eksempler på fremtidens måde at bo på – med materialegenanvendelse og biodiversitet som en naturlig del af hverdagen.

Og som Bo Bedre skriver, så skal vi i fremtidens København “(…) bo i Ressourcerækker, som vil løse problematikken om urbaniseringen og tage hånd om de hastigt stigende klimaforandringer”.

Projektet bygges i samarbejde med Arkitektgruppen, NREP og MOE.

 

ANDERS LENDAGER I NY VIDEO FRA CIRCULAR CONSTRUCTION CHALLENGE

Hør Anders Lendagers tanker om Circular Construction Challenge i en helt ny video af Dansk Design Center på vores Facebook-side!

Lendager Group er i juryen i det fabelagtige initiativ, som er skabt af Realdania.

Nu glæder vi os til at opleve og få indsigt i en masse nye cirkulære løsninger for fremtidens byggeri!

#circularconstructionchallenge #jurymedlem #realdania #danskdesigncenter #bloxhub #buildinggreen 

 

LENDAGER I DR TV AVISEN

I lørdags den 1. september 2018 var DRs TV AVISEN forbi Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i København for at interviewe Anders Lendager!

I TV-indslaget taler DR med erhvervsminister, Rasmus Jarlov, samt Anders Lendager om hans syn på Regeringens helt nye ‘Strategi for cirkulær økonomi’. Strategien er udarbejdet for omstille Danmark til cirkulær økonomi, hvor materialers værdi anvendes til fulde – med minimeret spild.

Og ja, de stavede Anders’ efternavn forkert. Men budskabet står helt skarpt!

I de to projekter anvender vi upcycle mursten, upcycle vinduer, upcycle træ og upcycle beton.

Ressourcerækkerne og Upcycle Studios udvikles i tæt samarbejde med vores bæredygtige venner fra Arkitektgruppen, NREP og MOE.

Se indslaget i DRs TV AVISEN fra 11:10.

#dr #tvavisen #anderslendager #upcyclestudios #ressourcerækkerne #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur #nrep #arkitektgruppen #moe #lendagergroup

DIN GUIDE TIL FREMTIDENS BÆREDYGTIGE FORRETNINGSMULIGHED

Ja, det er mandag igen. Og det regner. Det er tid til at læse A Changemaker’s Guide to the Future!

#cechangemakers #anderslendager #dittelysgaardvind #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur #dinnyeforretningsmulighed 

 

 

BOGLANCERING AF “A CHANGEMAKER’S GUIDE TO THE FUTURE”

I dag er vi endelig klar til lanceringen af vores helt nye bog “A Changemaker’s Guide to the Future” af Anders Lendager og Ditte Lysgaard Vind på BLOXHUB i København!

Bogen giver dig et indblik i vores erfaringer med cirkulær økonomi og diskuterer, hvordan vi kan fremtidssikre virksomheder og vores samfund gennem bæredygtigt design og innovation.

#cechangemakers #boglancering #anderslendager #dittelysgaardvind #realdania #bloxhub #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur