BEIJING DESIGN WEEK

Anders Lendager  taler om bæredygtig arkitektur og oparbejdning af materialer på Beijing Design Week fredag 28. kl 13.45.

Hvis du er i nærheden, slå vejen forbi.

BØRSEN OPINION

Lendager i Børsen Opinion

Udlandet har fået øjnene op for danske virksomheders mange innovative grønne løsninger på de globale klima-udfordringer – nu skal de bare skaleres.

“Tag Lendager Groups nye rækkehusprojekt i Ørestaden, Ressource Rækkerne, som eksempel. Her bygges bæredygtige boliger til københavnerne med gamle mursten fra Carlsbergs gamle hovedsæde og træ fra metrobyggeriet, hvor beboerne får mulighed for at dyrke egne grøntsager såvel som hinandens samvær på tagets grønne arealer.”

Læs hele Ditte Lysgaard Vinds, adm. partner, Lendager Group TCW, og Flemming Besenbachers, bestyrelsesfmd., Carlsberg Group og Carlsbergfondet kronik HER.

Byggebranchen står for ca 40% af vores affald. Lendager Group har udviklet innovative metoder til at oparbejde bl.a. byggeaffald i stor skala. Løsninger som kan forene boligbehovet med forøget livskvalitet samt mindre CO2 og ressourceforbrug.

Vi tror på, at den danske byggebranche gennem innovative løsninger inklusive oparbejdning af byggeaffald går en grønnere fremtid i møde. Danmark kan udvikle sig til et foregangsland inden for cirkulær økonomi. Og selv om Danmarks udfordringer kan synes små, sammenlignet med eksempelvis Sydkorea, så har udlandet fået øjnene op for de skalerbare og innovative danske klimaløsninger.

Lendager Group var inviteret til Seoul med en dansk delegation for at fortælle om fordelene ved cirkulær økonomi, og vise hvordan man ved at vende tingene på hovedet og ændrer sit syn på affald, pludselig ser forretningsmuligheder, hvor andre ser problemer.

 

LENDAGER OG RESSOURCERÆKKERNE I NYHEDERNE

København går forrest med bæredygtigt byggeri. Ressourcerækkerne bruges som eksempel, og Anders Lendager inddrages som eksperten i nyhedsindslag om bæredygtigt byggeri.

Det er Københavns målsætning at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Kommunen har fået øje på, at der er meget at spare på miljøkontoen, hvis man genanvender byggematerialer. Produktion af beton genererer op mod fem procent af verdens samlede CO2-udledning, og i København står byggeri desuden for en tredjedel af al affald.

For at nå målet og komme affaldsproblemet til livs har Københavns Borgerrepræsentation netop vedtaget at iværksætte en undersøgelse, der skal afdække, i hvilket omfang kommunen kan kræve, at der genanvendes byggematerialer i offentligt nybyggeri. Tidligere på måneden varslede regeringen også tiltag, som vil inddrage genanvendelse som kriterie i statens udbud af byggerier. Tilslutter København sig samme praksis, håber teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, at det kan trække den samlede byggebranche i en grønnere retning. Alene i år bygger kommunen for omkring tre milliarder kroner.

Meget klima for pengene
I indslaget fremhæves Ressourcerækkerne som eksempel på et boligbyggeri, hvor man i høj grad genanvender byggematerialer. Byggeriet er tegnet af Lendager Group og opført af med NREP, Arkitektgruppen og MOE, i samarbejdet er man hverken er gået på kompromis med kvalitet eller pris. Materialerne er udviklet af Lendager UP, der ligeledes er en del af Lendager Group. ”Vi har udviklet en metode til genanvendelse af mursten i stor skala, hvor vi uden at gå på kompromis med pris, kvalitet eller æstetik kan spare store mængder CO2 i byggefasen i forhold til konventionelt byggeri. Det er på verdensplan en nyhed, særligt i kommercielt byggeri som dette. Det er lykkedes, fordi vi i Lendager har specialiseret os i at se værdi hvor andre ser affald, og skabe bæredygtige innovationer der kan implementeres på markedsvilkår”, forklarer Anders Lendager, CEO Lendager Group.

De genanvendte mursten stammer blandt andet fra de historiske Carlsberg bryggerier, og hver mursten der genanvendes, sparer miljøet for omkring 500g CO2. Over halvdelen af de byboliger der er behov for globalt inden 2030, er endnu ikke er bygget. Og hvis ikke vi bliver bedre til at genanvende og upcycle, det vi allerede har, løber vi tør for ressourcer, samtidig med at vi påvirker klimaet i negativ retning.
”Det giver rigtig god mening med genanvendelse. Det skaber jobs lokalt i Danmark, og det nedsætter CO2-udledningen radikalt. Vi har held med at benytte byggeaffald som en ressource, uden det behøver at koste mere. En mursten, der er ny, og en der er brugt, kommer til at koste det samme. Ligesom beton og vinduer. Dermed kan man skabe bæredygtighed, uden at det koster ekstra, og derfor oplever vi en acceleration på bæredygtighed, og det er der brug for”, fastslår Anders Lendager.

RESSOURCERÆKKERNE I BO BEDRE

Har du fået fat i dit eksemplar af det aktuelle Bo Bedre?

I det førende danske magasin indenfor arkitektur og design kan du læse om vores cirkulære boligprojekt Ressourcerækkerne! Projektet er et af vores konkrete eksempler på fremtidens måde at bo på – med materialegenanvendelse og biodiversitet som en naturlig del af hverdagen.

Og som Bo Bedre skriver, så skal vi i fremtidens København “(…) bo i Ressourcerækker, som vil løse problematikken om urbaniseringen og tage hånd om de hastigt stigende klimaforandringer”.

Projektet bygges i samarbejde med Arkitektgruppen, NREP og MOE.

 

ANDERS LENDAGER I NY VIDEO FRA CIRCULAR CONSTRUCTION CHALLENGE

Hør Anders Lendagers tanker om Circular Construction Challenge i en helt ny video af Dansk Design Center på vores Facebook-side!

Lendager Group er i juryen i det fabelagtige initiativ, som er skabt af Realdania.

Nu glæder vi os til at opleve og få indsigt i en masse nye cirkulære løsninger for fremtidens byggeri!

#circularconstructionchallenge #jurymedlem #realdania #danskdesigncenter #bloxhub #buildinggreen 

 

LENDAGER I DR TV AVISEN

I lørdags den 1. september 2018 var DRs TV AVISEN forbi Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i København for at interviewe Anders Lendager!

I TV-indslaget taler DR med erhvervsminister, Rasmus Jarlov, samt Anders Lendager om hans syn på Regeringens helt nye ‘Strategi for cirkulær økonomi’. Strategien er udarbejdet for omstille Danmark til cirkulær økonomi, hvor materialers værdi anvendes til fulde – med minimeret spild.

Og ja, de stavede Anders’ efternavn forkert. Men budskabet står helt skarpt!

I de to projekter anvender vi upcycle mursten, upcycle vinduer, upcycle træ og upcycle beton.

Ressourcerækkerne og Upcycle Studios udvikles i tæt samarbejde med vores bæredygtige venner fra Arkitektgruppen, NREP og MOE.

Se indslaget i DRs TV AVISEN fra 11:10.

#dr #tvavisen #anderslendager #upcyclestudios #ressourcerækkerne #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur #nrep #arkitektgruppen #moe #lendagergroup

DIN GUIDE TIL FREMTIDENS BÆREDYGTIGE FORRETNINGSMULIGHED

Ja, det er mandag igen. Og det regner. Det er tid til at læse A Changemaker’s Guide to the Future!

#cechangemakers #anderslendager #dittelysgaardvind #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur #dinnyeforretningsmulighed 

 

 

BOGLANCERING AF “A CHANGEMAKER’S GUIDE TO THE FUTURE”

I dag er vi endelig klar til lanceringen af vores helt nye bog “A Changemaker’s Guide to the Future” af Anders Lendager og Ditte Lysgaard Vind på BLOXHUB i København!

Bogen giver dig et indblik i vores erfaringer med cirkulær økonomi og diskuterer, hvordan vi kan fremtidssikre virksomheder og vores samfund gennem bæredygtigt design og innovation.

#cechangemakers #boglancering #anderslendager #dittelysgaardvind #realdania #bloxhub #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur

WASTELAND OG ANDERS LENDAGER I SVENSKE FORM MAGAZINE

Det anerkendte svenske tidsskrift Form – Magazine for Nordic Architecture and Design har besøgt Lendagers Wasteland-udstilling, som netop nu er udstillet på kunst- og designmuseet Vandalorum i Värnamo, Sverige.

Ja, det handler om at se affald som en ressource i vores fremtidige arkitektur for at skabe et sundere og bæredygtigt samfund med reduceret CO2-udledning. Vi skal være innovative og turde at ændre den måde, vi tidligere har gjort tingene på i det byggede miljø!

For som Anders Lendager siger i artiklen, så kan arkitektur “(…) convey political messages and serve as a benchmark for the future. Politicians and other decision-makers can point to these projects and show that it actually is possible to push a certain direction”.

#formmagazine #wasteland #anderslendager #arkitekturudstilling #cirkulærøkonomi #bæredygtigarkitektur #lendagergroup

 

LENDAGER ER FLYTTET TIL NORDHAVN

Efter ugers hårdt flyttearbejde i løbet af den varme sommerferie er vi nu endelig på plads i vores nye kontor i Nordhavn, København!

Kontoret ligger perfekt i Nordhavn med en fantastisk udsigt over Københavns havn og smukke Øresund.

Det har været en rejse uden lige i Valby-kontoret, hvor Lendager som forretning virkelig er skudt i vejret. Nu er vi klar til nye eventyrer på Sundkaj 11 i Nordhavn, hvorfra vi vil udvikle fremtidens cirkulære arkitektur og bæredygtige løsninger med vores fantastiske samarbejdspartnere!

#flyttetid #fravalbytilnordhavn #bæredygtighedførertilvækst #lendager