ANDERS LENDAGER I SDG ACCELERATORS ADVISORY BOARD

Anders Lendager er udvalgt til at deltage i SDG Accelerators Advisory Board!

SDG Accelerator er et fremragende projekt igangsat af FNs største udviklingsorganisation, UNDP, med støtte af Industriens Fond. Projektet har til formål at udvikle og afprøve et accelerations- og innovationsforløb, der skal bistå 30 industrivirksomheder i at udvikle nye forretningsmuligheder, produkter og services med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål – også kaldes Sustainable Development Goals (SDG).

En vigtig ambition med SDG Accelerator er at inspirere andre virksomheder og synliggøre, hvordan FNs agenda for bæredygtig udvikling kan operationaliseres og skabe forretningsmæssige gevinster, der også leverer impact på verdensmålene.

Lendager Group med Anders Lendager i spidsen er stolte over at bidrage til en bæredygtig og sund fremtid gennem SCG Accelerator!

#sdgaccelerator #unitednationsdevelopmentprogramme