BOLIGLIV I BALANCE

LENDAGER ARKITEKTER har i fællesskab med Arkitema Architects og Obicon vundet det ambitiøse projekt ”Boligliv i balance”. Socialt udsatte boligområder som Vollsmose og Værebro Parken bliver ofte anset som værende ressourcekrævende områder, hvor folk fraflytter fra så snart muligheden giver sig. Med projektet ”Boligliv i balance” vil Realdania bryde den negative identitet som områderne har påtaget sig.

Forventningerne til “Boligliv i balance” er at det skal skabe et øget fokus på livskvalitet, social balance, styrkende sammenhænge og helhedsløsninger. Konkret bliver projektets omdrejningspunkt tre hold som skal stå for henholdsvis de fysiske, sociale og organisatoriske niveauer, som har til opgave at  undersøge og udforske de potentialer områderne tilbyder.

Lendager Arkitekter vil med de tunge kompetencer vi medtager os fra tidligere projekter, bidrage med innovative og bæredygtige løsninger som på sigt kan give området en ny og langsigtet identitet.

For mere information om projektet “Boligliv i balance” besøg Realdanias hjemmeside her.