DAGENS BØRSEN: CARLSBERG-BRYGGERIETS GAMLE MURSTEN GENANVENDES I RESSOURCERÆKKERNE

I dagens Børsen kan du læse om Lendager Groups tætte samarbejde med Carlsberg Byen om genanvendelse af Carlsberg-bryggeriets gamle mursten.

Lige nu rives Carlsbergs-bryggeriets bygning Stødpudelageret i København ned, da den ikke længere anvendes til ølproduktion og med sin udformning ikke kan anvendes fremtidigt. Samarbejdet med Carlsberg Byen muliggør, at vi kan føre Carlsberg-bryggeriets identitet og traditionsrige historie videre i vores nyskabende boligprojekt Ressourcerækkerne.

 

EN HELT UNIK MULIGHED

Lendager Groups grundlægger og direktør, Anders Lendager, tog kontakt til Carlsberg Byen om muligheden for at genbruge Stødpudelagerets gamle mursten. Da alternativet for murstenenes skæbne ellers vil være som knust vejfyld, var begge parter overbeviste om, at et stærkt samarbejde i stedet vil kunne skabe noget helt unikt med bryggeriets mursten.

På grund af den stærke mørtel, der binder murstene sammen, var det ikke muligt at genbruge murstenene enkeltvis sten for sten. For første gang nogensinde nedskæres i stedet hele stykker murværk som firkantede felter. De udskårne murværksfelter sammensættes til større elementer bestående af mellem seks og ni murfelter, hvorefter de bearbejdes til at udgøre skalmuren på det nye byggeri. Denne proces er udviklet af Lendager Group – og er en helt ny måde at tænke genbrug af mursten på.

 

HISTORIE OG BÆREDYGTIGHED I PERFEKT SAMSPIL

Ud over at videreføre Carlsberg-bryggeriets unikke historie, har samarbejdet et stort miljømæssigt potentiale. Miljø- og Fødevareministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriets Advisory Board for cirkulær økonomi anslår, at bygge- og anlægsbranchen står for en tredjedel af Danmarks samlede affaldsmængde.

Branchen bærer derfor et stort ansvar i forbindelse med genanvendelsen og upcyclingen af samfundets enorme affaldsmængder til nye formål. Samarbejdet mellem Carlsberg Byen og Lendager Group er et eksempel på en helt ny tilgang til bæredygtigt byggeri og ressourcegenanvendelse.

 

LOKAL LØSNING PÅ ET GLOBALT PROBLEM

Samarbejdet på Carlsberg-bryggeriet har globale potentialer. Lendager Group har med murstenselementerne skabt en løsning, der muliggør recirkulering og upcycling af byggematerialer, som er skalerbar og ideelt set kan implementeres i alle typer byggeprojekter med murstensfacader. Samarbejdet mellem Carlsberg Byen og Lendager Group er et pionerprojekt til inspiration for andre til at tænke nyt og ressourcebevidst i byggebranchen både i Danmark såvel som i resten af verden.

 

Ressourcerækkerne udvikles i samarbejde med NREP, Arkitektgruppen og MOE.