FÆRDIGFORARBEJDET MURSTENSELEMENT TIL RESSOURCERÆKKERNE

Det her er en nyhed af de helt store! Vores upcycle murstenselement fra Lendager Up er nu forarbejdet og gjort klar til at blive anvendt i vores boligprojekt Ressourcerækkerne i Københavns Ørestad. Vi er stolte over at se det endelige resultat med en æstetik og bæredygtighed ud over det sædvanlige.

De mange mursten genbruges fra forladte huse og industribygninger – hvilket sparer miljøet for enorme mængder CO2, når nye materialer ikke produceres. Murstenene forarbejdes og sættes sammen for til sidst at skabe murene på Ressourcerækkerne. Grunden til at murstenene skæres ud i firkantede elementer er, at mørtlen mellem murstenene i mange bebyggelser er stærkere end selve murstenen. Derfor kan man ikke genbruge hver enkelt mursten individuelt – så der var brug for at tænke i helt nye retninger i Lendager Up for at skabe denne innovative metode til ressourcegenanvendelse.

Løsningen kan skaleres og anvendes i projekter af alle størrelser.

Ressourcerækkerne udvikles i samarbejde med NREP, Arkitektgruppen og MOE. Projektet forventes færdigopført i sommeren 2019.

#makingcirculareconomymainstream