GRØN OMSTILLING TIL CIRKULÆR ØKONOMI!

Danskerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffald i 2022. Dette er hovedpræmissen med regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald”. I dag genanvender vi kun 20 – 25 procent af husholdningsaffald.

Her på Lendager Arkitekter har vi fået til opgave at hjælpe KL (Kommunernes Landsforening) og Miljøministeriet med at afsøge betingelserne for en innovativ værditilvækst i offentlige/private samarbejder baseret på genanvendelse af husholdningsaffald med kommuner som generator.

En superspændende opgave hvor vi skal kortlægge materialestrømme, strategier og planer, og identificere potentialer for værdiskabelse et cetera. Dette sammenfattes til et redskab, en ressourceguide, som vil kunne bruges til at vurderer og gennemfører partnerskaber/klynger, med kommuner som hovedaktør.

For mere information:
KL og miljøministeren indgår aftale om affald.