Lendager er blandt tre tværfaglige arkitektteams prækvalificeret til konkurrencen om at udforme en langsigtet og sammenhængende plan for fremtidens Holstebro – ikke alene for midtbyen, men også for den 70.000 kvm store sygehusgrund som ligger ledig, når hospitalet flytter i 2021.

Byer som Holstebro er typisk opstået omkring udveksling af varer og serviceydelser. Men i takt med at de traditionelle samfundsstrukturer forsvinder, opstår der ofte en kløft mellem midtbyens oprindelige funktion og fremtidens behov.

I begrundelsen for udvælgelsen af Team Lendager lægger bestyrelsen i Holstebro Udvikling vægt på den særlig kompetence og forståelse for bæredygtighed og cirkulær økonomi, som vurderes at være relevant og interessant i forhold til udviklingen af særligt sygehusgrunden.

Cirkulære byplanlægning handler om at udvikle byer og byrum smartere, så de er fornybare og forbinder byens ressourcer i nye loops af sociale og kommercielle fællesskaber. Arbejdet målrettes mod hvad der er bymidtens reelle formål, – fremfor at fokusere på, hvordan vi kan arbejde videre med strukturer og funktioner, der er i opbrud. Cirkulær byplanlægning kan på den måde være katalysator for innovation.

Ud over Team Lendager har Holstebro Udvikling valgt følgende tværfaglige arkitektteams til at komme med deres bud på en ambitiøs og langsigtet udviklingsplan for Holstebro midtby: Team AART og Team Vandkunsten