INNOVATIVE TILTAG FOR UDVIKLING AF UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Med en ambition om at finde de drivkræfter, som kan forankre en resilient og robust forandringsproces i de udsatte boligområder, har Lendager Arkitekter i samarbejde med Arkitema Architects og Orbicon, over det seneste halve år, arbejdet indgående med de arkitektoniske problemstillinger, der gør sig gældende i udsatte boligområder, som en del af det Realdania-initierede modningsprojekt ”Boligliv i Balance.” De nyskabende løsningsforslag og udviklingsstrategier de har udviklet, er samlet i et idekatalog, der netop er blevet offentliggjort.

Hvad nu hvis man udmatrikulerede de store boligområder og gav plads til nye fællesskaber, boliger og ejerformer? Hvad nu hvis man syede opdelte byområder sammen med nye forbindelser, funktioner og rum til fællesskaber? Hvad nu hvis man kunne låne en græsslåmaskine, hjælp til lektier og en hånd til haven? Hvad nu hvis vi skabte en helt ny skoletypologi, der tog skolen med ud i samfundet og samfundet med ind i skolen? Og hvad nu hvis drift og udvikling af boligområderne blev vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte? Det er essensen i de fem innovative tiltag, der kan være med til, at løfte livskvaliteten i de udsatte boligområder, og bryde områdernes isolation.

”Hvis man ser på udsatte boligområder med de rette øjne, repræsenterer de en værdifuld ressourcebank, der grundlæggende set mangler værktøjer, der kan aktivere ressourcerne, og bringe deres fulde værdi i spil. Derfor har vi med de foreslåede tiltag, fokuseret på de arkitektoniske greb, der kan aktivere de eksisterende menneskelige og fysiske ressourcer, og dermed blive et vigtigt led i områdernes udviklingen fra udsat boligområde til robust integreret bydel.” forklarer Anders Lendager, arkitekt og stifter af Lendager Arkitekter.

Derfor foreslår de en ny bibliotekstypologi, Delebiblioteket, der vil stille redskaber til rådighed, der før var utilgængelige. Ved at stille spørgsmål som ”Hvad er fodboldspilleren uden en fodbold – og kokken uden et køkken?”, peger de på, at de redskaber man har adgang til, er altafgørende for de ting man er i stand til at udrette. Det handler grundlæggende om at give adgang fremfor ejerskab. Delebiblioteket vil således give udsatte beboergrupper, såvel som ressourcestærke beboere i og udenfor boligområdet, adgang til en række redskaber og ressourcer, de ikke ejer eller ikke har den nødvendige viden eller de økonomiske ressourcer til at kunne anskaffe sig.

GIV PLADS TIL UDVIKLING

Med ideen Udviklingsfelt Plus, er Lendager Arkitekter, Arkitema Architects og Orbicon kommet med et interessant bud på hvordan man kan bryde ghettoiseringen, og fremover gøre områderne i stand til at følge med den samfundsmæssige udvikling. Kort sagt handler det om, at skabe en ny urban tekstur i områderne, der indeholder større mangfoldighed og diversitet i ejerskab, i involvering, i boformer, og i partnerskaber. Ved at underdele de store boligbebyggelser i mindre udviklingsfelter, ville man åbne op for at kunne udnytte områdernes store arealressource til at imødekomme og aktivere flere aktører, ressourcestærke beboere, nye boligtyper, nye boligformer, nye kommercielle koncepter og nye services i området.

Om den forandringskraft ideen rummer, udtaler Anders Lendager: ”Hvis en privat investor så udviklingsmuligheder i et udsat boligområde som Vollsmose eller Værebro Park, ville han, som landet ligger i dag, ikke have mulighed for, at investere i områderne. Det virker absurd, at det der er en mulig løftestang for områderne og beboerne, holdes uden for, alt imens kommuner og boligforeninger poster flere millioner i, at holde en synkende skude oven vande – hvis jeg må tillade mig at sætte tingene på spidsen.”

Lendager Arkitekter, Arkitema Architects og Orbicon, ser de udsatte boligområders problematikker som et samfundsanliggende, der må tænkes sammen med udviklingsplaner i de pågældende kommuner, på tværs af matrikelskel, på tværs af fagligheder, og som må bring en bred partnerskabskreds i spil. De adresserer problematikkerne gennem punktvise nedslag der kan udvikle sig gradvist, og udfolde sig i større eller mindre skala, selvstændigt eller i samspil med hinanden, alt efter behov.

Læs mere om projektet ved at klikke her “Boligliv i Balance