JOIN THE LOOP

I det tidligere værftsområde Varvsstaden i Malmö har Lendager Group udviklet en værdibaseret bæredygtighedsstrategi, Join The Loop, der med udgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter og den gældende udviklingsplan skaber muligheder for en ressourceeffektiv og bæredygtig byudvikling.

Afsættet for bæredygtighedsstrategien var en grundig analyse af udviklingsplanen samt en hel række andre kommunale planer, visioner, strategier, megatrends og tendenser. Dette afdækkede et stort potentiale for forbedring af bæredygtigheden i Varvsstaden med afsæt i allerede gældende kommunale initiativer og planer.

Join The Loop er en værdibaseret bæredygtighedsstrategi, der har udgangspunkt i områdets egenart, fysiske såvel som organisatoriske forhold og den gældende udviklingsplan. I modsætning til en top-down tilgang til bæredygtighed, hvor man forsøger at presse en generisk bæredygtighedsmetode ned over et sted, vokser bæredygtigheden i Join The Loop ud af stedsspecifikke forhold, hvilket skaber en lokalt forankret og meningsfuld tilgang til at skabe fremtidens bæredygtige by.

Det overordnede mål for Join The Loop er at facilitere planlægningen og udbygningen af Varvsstaden på en måde, der fremmer samarbejde og deling mellem virksomheder og beboere ved at fastholde ressourcer til deres højst mulige værdi i integrerede ressourcekredsløb. Denne resiliente urbane metabolisme skaber værdi for alle aktører, være det sig i form af økonomiske, sociale eller miljømæssige gevinster.

Læs mere om bæredygtighedsstrategien her.