KOM TIL ÅBENT HUS I SUNDE BOLIGER DEN 4. JULI

Er det usundt for børn at sove med legetøjet? Hvorfor erstatte et åbent køkken med et lukket? Er familien, som ofte laver mad på grillen udenfor, indeklimahelte? Er mekanisk ventilation sundere end naturlig ventilation? Hvad er meningen med et ’walk-in closet’ for hele familien?

Sådan lyder en række spørgsmål, som vi med byggeprojektet ‘Sunde Boliger’ søger at svare på. Byggeprojektet er et innovativt, eksperimenterende byggeprojekt. Det består af tre familieboliger og tre gårdhavehuse, der er opført i et naturskønt parcelhuskvarter i Holstebro. Sammen med Pluskontoret A/S, MOE A/S, Børge Lind & Sønner A/S, Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet, og med Realdania By og Byg ved roret undersøgt, hvor kan skabe et bedre indeklima i morgendagens sunde boliger ved at arbejde i spændingsfeltet mellem forskning og praksis med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Du har nu chancen for at opleve de forskellige klimaløsninger, når der er åbent hus i næste uge:

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem Lendager Group A/S, Pluskontoret A/S, MOE A/S, Børge Lind & Sønner A/S,  Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet, og med Realdania By og Byg ved roret. Projektet har til formål, at vise, hvordan man kan et bedre indeklima i morgendagens sunde boliger ved at bygge bro mellem forskning og praksis med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. Du har nu chancen for at opleve de forskellige klimaløsninger, når der er åbent hus i næste uge:

Tirsdag den 4. juli kl. 16.00-18.00
Adresse: Tommelise 65, 7500 Holstebro

Læs mere om projektet her → http://ow.ly/k2I930d0FQ9

 

Omdrejningspunktet for projektet er tre familieboliger, tre gårdhavehuse, der er opført i et naturskønt parcelhuskvarter i Holstebro.

Hypotesen for projektet er, at de senere års fokus på energi og miljø kan have haft en negativ betydning for beboernes sundhed og komfort. Projektet skal vise, at hensynet til indeklimaet kan løftes uden at give køb på energi og miljø og uden fordyrende omkostninger. Husene er opført inden for en almindelig anlægsøkonomi.

Formålet med projektet er at afprøve en række nye indeklima-løsninger i skala 1:1 og få mulighed for at teste noget af den viden, der kendes fra indeklimaforskningen og omsætte den til konkrete løsninger, der kan bruges i både nybyggeri og eksisterende boliger.

Ambitionen er at skabe robuste og tilgivende boliger, hvor det ikke kun er beboernes ansvar at sikre et godt indeklima, men hvor en del af ansvaret er flyttet over på husene, der er bygget og indrettet indeklimavenligt. Forventningen er, at projektet vil kaste en masse ny viden af sig, bl.a. om, hvordan huse – hvis de er bygget, disponeret og indrettet rigtig – kan hjælpe beboerne til at skabe et godt indeklima.

Indeklimahjulet
Indeklimahjulet er et effektivt hjælpeværktøj til at skabe overblik over de mange elementer, et indeklima består af: Hvordan påvirker de os, og hvordan kan et byggeri påvirke dem? Da Sunde Boliger i Holstebro blev planlagt og designet, var det med udgangspunkt i dette værktøj, at de væsentligste indeklimaudfordringer blev spottet, og via hjulet at der blev taget stilling til, hvad der er mest problematisk for vores helbred, og hvad det bedst kan betale sig at gøre noget ved.

Indeklimahjulet er delt i to halvdele, den ene handler om sundt indeklima; den anden om oplevet indeklima.Når det gælder at skabe et sundt indeklima, er målet blandt andet at mindske partikler og VOC’er (Volatile Organic Compounds) – dvs. organiske stoffer som ethanol, isopren og acetone osv. – samt fugt, som ligeledes umiddelbart eller over tid kan irritere eller skade vores sundhed. Det oplevede indeklima drejer sig mere om velære og komfort. Er vi tilpasse og trives vi i vores bolig? Det oplevede indeklima skal også tilgodeses, og her er målet at håndtere alt fra sollys, akustik, træk, temperaturer, strålingsasymmetri og luftfugtighed i boligen.

Et levende laboratorium
De Sunde Boliger blev opført i efteråret 2016. I foråret 2017 stod de færdige, og herefter rykkede et hold af eksperter ind i de ubeboede huse for at foretage en lang række tests og målinger af temperatur, CO2-niveauer, støj, partikelniveau, afgasninger osv.

Næste fase bliver at følge de familier, som køber husene. I forbindelse med huskøbet har familierne indvilliget i at være testpiloter de næste to-tre år. Nu skal husene virke i virkeligheden; nu skal de stå deres prøve.

Alle registreringer fortsætter, som da husene stod tomme, og der vil ligeledes blive udført flere grundige målinger af forskellige afgasninger. Derudover bliver der de næste par år gennemført en række interviews med familierne – både for at høre om deres personlige oplevelse af indeklimaet under forskellige forhold, og naturligvis også for at spørge ind til deres erfaring med husenes alternative indretninger og teknologiske løsninger.

Fungerer ’koreografien’ om morgenen? Er det rigtigt, at ventilationen nærmest ikke kan høres? Er et systemloft pænt? Hvad siger gæster til familiernes nye, spændende hjem? og mange andre spørgsmål. Resultaterne vil blive samlet og formidlet på forskellige platforme, i rapporter og ved foredrag, både midtvejs – forventeligt i efteråret 2018 – og som afslutning på eksperimentet, forventeligt i efteråret 2020.

Projektet er en del af Realdanias initiativ ‘Et godt indeklima’ og en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Åbent hus i Sunde Boliger 4. juli kl. 16-18
Alle interesserede kan opleve husene i Sunde Boliger, når Realdania By & Byg holder åbent hus den 4. juli kl. 16-18 på Tommelise 65-69, 7500 Holstebro.

Her kan man se alle indeklimaløsningerne og få inspiration til, hvordan man selv kan få et bedre indeklima. Det er gratis, alle er velkomne, og det kræver ingen tilmelding.

Teamet bag Sunde Boliger
Realdania By & Byg // Bygherre
Pluskontoret A/S // Totalrådgiver, arkitekt
Lendager GROUP A/S // Arkitekt
MOE A/S // Rådgivende ingeniør
Børge Lind & Sønner A/S // Hovedentreprenør
Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet // Indeklimaekspert