MILLIONSTØTTE FRA MUDP TIL AT UDVIKLE FREMTIDENS GENBRUGSBETON

“En mere værdifuld genbrug af betonaffald” er udgangspunktet for projektet, der vil vise nye muligheder for genbrug af beton i nybyggeri – og som netop er blevet støttet med 3,7 mio. af Miljøstyrelsens udviklingsprogram MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Som led i omstillingen til et mere ressourceeffektivt samfund, vil udviklingen af genbrugsbeton til brug i byggeri være et vigtigt og stort fremskridt. Med det ambitiøse projekt, undersøges mulighederne for at bruge nedknust byggeaffald som tilslag i nye betonkonstruktioner. Projektet vil bestå af strategier for nedrivning af eksisterende bygninger, samt produktion, test og demonstration af genanvendt beton i nye betonkonstruktioner – herunder en udvikling af genbrugsbetonelementer der designes til genanvendelse.

Hos Lendager Arkitekter glæder vi os til at dykke ned i projektet, der skal løbe over de næste to år, og udvikles i samarbejde med Pelican Denmark Holding A/S, Pelcon Materials & Testing Aps og LH Hockerup.