LENDAGER ARKITEKTER NOMINERET TIL SUSTAINABLE BUILDING OF THE YEAR, 2014

LENDAGER ARKITEKTER er af WAN-AWARDS blevet nomineret til prisen Sustainable Building of the Year, 2014. Det er med projektet UPCYCLE HOUSE vi er blevet nomineret og vi er utrolig glade for den opmærksomhed projektet har modtaget.

Her hos LENDAGER ARKITEKTER har “upcycling” en stor part i det bæredygtige byggeri og er et naturligt næste skridt efter det store fokus på bygningers energiforbrug i driftsfasen. Bæredygtighedsbegrebet er under konstant udvilking og opmærksomheden er i stigende grad fokuseret på energi- og ressourceforbruget når byggematerialer produceres og transporteres, i bygge- og anlægsfasen, samt når bygningen eller bestemte bygningsdele er udtjent.
Det er ud fra disse præmisser Upcycle House er bygget.