KONKURRENCE OM AT TEGNE FREMTIDENS SUNDE BOLIGER VUNDET

I samarbejde med Pluskontoret Arkitekter, Moe Rådgivende Ingeniører og læge, ph.d. Torben Sigsgaard, vandt Lendager Arkitekter konkurrencen “Sunde Boliger”. Således skal vi med fokus på indeklima og komfort, tegne tre enfamilieshuse for Realdania Byg, der skal opføres ud fra de tre forskellige dogmer: “Now-tech”, “Low-tech” og “High-tech”.

Ser man på tal fra undersøgelser af luftkvalitet og indeklima, bliver det indlysende at det er på høje tid at sætte fokus på det sunde indeklima, nationalt såvel som internationalt. Undersøgelser viser at: vi tilbringer 90% af tiden indedøre, vi tilbringer 62% af tiden i hjemmet, samt at der årligt  dør 1,3 mia. pga. urban luftforurening og dårligt indeklima. I Danmark viser statistikker at 1,2 mio. danskere har allergi, hvilket resulterer i: 290.000 sygedage om året, 1,6 mio. ineffektive arbejdsdage om året, og en samfundsøkonomisk udgift på 37 mia. kr. om året

Hos Lendager Arkitekter glæder vi os til at udvikle bæredygtige boliger, med en målsætning om nedsætte mængden af skadelige partikler i hjemmet, og skabe højest mulig livskvalitet for beboerne. Vi glæder os til at være med til at fremme et sundere indeklima, og til endnu en gang at flytte grænserne for hvor bæredygtigt man kan bygge!

Du kan se konkurrenceforslaget på vores hjemmeside: her. Samt læse mere om tankerne bag projektet på Realdanias hjemmeside: her.