TRE NYANSÆTTELSER

Det er med glæde at vi kan byde velkommen til Kathrine, Sasha og Sulla.

KATHRINE N. BREJNEROD er specialist i Livscyklusanalyser (LCA).

Kathrine er uddannet civilingeniør (M.sc. Architectural Engineering), og har tidligere arbejdet hos Teknologisk Institut (Center for bæredygtigt byggeri). I sit afsluttende speciale har hun arbejdet med at definere absolut bæredygtigt byggeri, og med en ny normalisering af LCA resultater, der tager udgangspunkt i jordens ressourcer og kapacitet i relation til byggeriet. Foruden sit fokus på LCA, har Kathrine specialiseret sig i integreret energidesign, og har derfor betydelig viden om energiforbrug, indeklima, dagslys mv.

En LCA er et vigtigt værktøj til at vurdere de potentielle miljøpåvirkningerne for eksempelvis et produkt eller en bygning, igennem hele dets levetid. Med ansættelsen af Kathrine, kan Lendager Group således arbejde mere indgående med en evidensbaseret tilgang til, at vurdere hvorvidt løsninger eller produkter bidrager til en reel reduktion af de totale miljøpåvirkninger igennem hele levetiden.

SASHA BECKMANN er specialist i internationale samarbejder, cirkulær økonomi, grøn omstilling, CSR strategier og public affairs; herunder strategier for samspillet mellem virksomheder, samfund og internationale politiske institutioner.

Sasha er uddannet Cand. Merc. Pol (MSc. International Business & Politics) fra CBS og kommer fra en stilling som partner i virksomheden Leaderlab. Her var Sasha en af hovedkræfterne bag etableringen af LAUNCH Nordic – en international samarbejdsplatform mellem bl.a. IKEA, NASA, Novozymes, Nike samt amerikanske og nordiske ministerier, med fokus på at skalere bæredygtige materialer globalt. Tidligere har hun været Project Officer hos tænketanken Copenhagen Consensus Center.

Sasha vil blive en vigtig del af ”Lendager Strategi”, og være med til at drive Lendager Groups øgede fokus på at påvirke det nationale og internationale marked for bæredygtige løsninger. Med Sasha ombord, kan vi tilføje og udvikle ekstra lag til de innovative forretningsmodeller inden for det byggede miljø, som Lendager Strategi er kendt for.

SULLA HANSTEEN er ekspert i projektering og projektstyring, og har adskillige års erfaring som projektleder og sagsarkitekt.

Sulla er uddannet bygningsarkitekt (Cand.Arch. MAA) fra Kunstakademiets Arkitektskole, og kommer netop fra en stilling som arkitekt og projektleder hos JR Arkitekter i Oslo, Norge. Her har han lige afsluttet et byggeri af en 7500 m2 folkeskole, for ca. 650 børn, i det østlige Finnmark i Nordnorge, på grænsen til Rusland, som han fulgte som projektleder gennem 2 år.

Med Sulla som en del af teamet, står Lendager Arkitekter således stærkere, når de mange nye projekter vi har på tegnebrættet, skal føres ud i livet.

VARMT VELKOMMEN TIL ALLE TRE! VI SER FREM TIL ET SPÆNDENDE OG UDBYTTERIGT SAMARBEJDE!