Foto: Charlotte Brøndum

LENDAGER GROUP VINDER KONKURRENCEN OM FREMTIDENS GÅRDHAVE I KØBENHAVN

Københavns Kommune søsætter med Fremtidens Gårdhave ved Straussvej et nyt markant innovationsprojekt, der skal vise, hvordan renoveringen af byens gårdhaver kan være med til at løse byens klimaudfordringer, øget regnmængder og voksende ressourceforbrug. Lendager Group skal sammen med BOGL og SlothMøller udvikle projektet, der gennemføres som en samskabende proces med beboere, HOFOR og Københavns Kommune for at sikre samtænkning af klimatilpasnings- og skybrudssikring med beboernes ønsker og drømme.

Fremtidens Gårdhave skal derfor tilbyde vandoplevelser og brug af regnvandet på en lang række måder, som kan komme beboerne til glæde, men samtidig skal fremtidens gårdhave være fyrtårn for nye og fremsynede måder at renovere de københavnske gårde på. Et fyrtårn der viser vejen mod gårdrenoveringer, der ikke kun afbøder klimaudfordringer og beskytter mod skybrud, men også gård-transformationer der med genanvendelse af gårdens og byens materialer konkret bidrager til at reducere CO2-udledning og dermed begrænse det der er kilden klimaudfordringerne.

”Vi er meget stolte over at have vundet konkurrencen,” siger Stig Ammitzbøll, Kreativ Leder i Lendager Group. Fremtidens gårdhave ved Straussgade skal være et eksempelprojekt for omstillingen fra brug-og-smidvæk-kultur til cirkulær økonomi, hvor vi bruger vores sparsomme ressourcer og tænker genanvendelse og upcycling ind i processerne. Ofte er processen med gårdrenoveringer, at vi – på nær de mest værdifulde planter – kører alt det gamle væk som affald og efterfølgende kører en masse nye materialer ind for at skabe et nyt design. Det er ikke bæredygtigt og det øger CO2-udledningen og påvirker klimaudfordringerne negativt. Fremtidens Gårdhave ved Straussvej skal være første byrum i København, hvor vi renoverer gårdhaven med stedets egne materialer. “Det vil kunne inspirere og sætte nye standarder for, hvordan vi som arkitekter arbejder med byen som kredsløb,” supplerer Stig Ammitzbøll.

Projektet er igangsat og forventes at stå færdigt i sommeren 2019.