KONKURRENCE OM NÆRGENBRUGSSTATION NORDHAVN VUNDET

Hos Lendager Group er vi stolte af at kunne præsentere visionerne for den nye Nærgenbrugsstation i Nordhavn, som forventes at stå færdig inden årets udgang. Projektet bliver et skoleeksempel på, hvordan affald kan blive til upcycle byggematerialer. Når man træder ind på Nærgenbrugsstation Nordhavn, bliver man således budt velkommen af ”materialevæggen”, som er bygget af upcycle materialer fra forskellige affaldsfraktioner, der visuelt hjælper brugerne til nemmere og mere effektiv affaldssortering. En del af væggen er derfor bygget af genbrugsglas for at indikere, at det er her, man skal aflevere sit glasaffald, imens en anden del af ”materialevæggen” er bygget af genbrugstræ.

Nærgenbrugsstationen skal blive et samlingspunkt for lokalsamfundet som et kraftcenter for genbrug og udveksling af erfaringer. Den rummer derfor plads til at holde forelæsninger og foredrag, som fx kunne omhandle processerne, affald gennemgår, før de bliver en fornyet værdifuld ressource. I midtpunktet af Nærgenbrugsstationen står byttereolen. Her kan man aflevere de ting, man ikke længere ønsker, men som andre kan få glæde af. Skulle en ting kræve mindre reparationer, så klares det i nærgenbrugsstationens tilhørende værksted. Byttereolen kan rulles ud på pladsen og udvides til loppemarked en søndag formiddag og der igennem styrke lokalsamfundet.

Hos Lendager Group tror vi på muligheden for en verden uden affald, og med Nærgenbrugsstation Nordhavn er vi både med til at synliggøre, hvordan affald kan blive til en af fremtidens vigtigste ressourcer, og til at effektivisere affaldssorteringen.

Læs mere om projektet her.

20160215_jv_genbrug_nordhavn14-1-2-600x600