LENDAGER UP LØSNING ANBEFALET TIL REGERINGEN

Den 7. juni afleverede Advisory Boardet for Cirkulær Økonomi – med Flemming Besenbacher ved roret – 27 anbefalinger til Regeringen. Vores Copenhagen Towers-projekt er fremhævet, som en case, der viser veje til en mere cirkulær bygge- og anlægssektor. I rapporten med anbefalingerne fremhæves Lendager UPs akustikpaneler af genanvendte PET-flasker, som er en del af interiøret på Crowne Plazas Copenhagen Towers. PET-flaskerne er omdannet til et gråt filtmateriale med akustiske egenskaber. Det er en innovationsløsning, som tilskynder en cirkulær økonomi.

Det sidstnævnte var også omdrejningspunktet for Anders Lendagers deltagelse i P1 Orientering, hvor han kommenterede på anbefalingerne til Regeringen. Lyt til radioudsendelsen.

Anbefalingerne kan læses via Regeringens hjemmeside.