FORSTUDIE TIL BYRUM OG CAFE VED TÅRNBY BIBLIOTEK

For Tårnby Bibliotek, er Lendager Strategi i fuld gang med at udvikle et nyt koncept for en bæredygtig social-økonomisk café, som ud over at være en forlængelse af Tårnby Bibliotek, skal fungere som et samlingspunkt for lokale aktører og aktivere pladsen foran biblioteket. Forstudiet vil munde ud i en visionsplan  og et skitseforslag til caféen og det tilstødende byrum.

På pladsen foran biblioteket ligger foruden biblioteket også sundhedshus, gymnastikforening, skole, kirke og foreningshus. Der ligger et åbenlyst potentiale for at åbne op for et bedre samarbejde og en bedre udnyttelse af naboernes kompetencer på tværs af institutionerne, og pladsen vil således kunne genoplives som et aktivt attraktiv byrum i Tårnby.

Forstudiet støttes af Realdania, fordi en dybdegående analyse af potentialerne i koblingen mellem bibliotek og byrum har relevans og værdi for mange byer rundt om i landet, der oplever lignende situationer med dårligt aktiverede byrum i forlængelse af biblioteker og lokale institutioner. Hos Lendager glæder vi os til at vise hvordan dele-økonomien og dele-samfundet kan blomster med biblioteket som drivkraft.