LENDAGER TCW SAMARBEJDER MED PLASTINDUSTRIEN

Plastindustrien har taget initiativ til Forum for cirkulær plastemballage i Danmark. Forummet har i samarbejde med Lendager TCW i godt et år været i gang med at skabe fremtidens løsninger på bæredygtig plastemballage ved at samle aktører på tværs af værdikæden og i fællesskab igangsætte den nødvendige handling.

Forummet består af interessenter fra hele værdikæden, hvor både politikere, emballageproducenter, fødevareproducenter, NGOer, detailkæder, forskere, genanvendelsesvirksomheder og konsulenter har arbejdet sammen om at sætte visionen og de konkrete handlinger.

Arbejdet blev i dag lanceret i forbindelse med Plastdagen 2018 i Industriens Hus i København.

#plastdag18 #plastindustrien #forumforcirkulærplastemballage #cirkulærøkonomi #bæredygtigrådgivning #lendagertcw