NÆRGENBRUGSSTATION NORDHAVN GØR AFFALDSORTERING INTUITIVT

Vores Nærgenbrugsstation Nordhavn i København er nu åbnet – og den er allerede blevet en integreret del af borgernes hverdag!

Projektet er en state of the art genbrugshub, hvor borgere fra lokalmiljøet mødes og lærer om affalds store potentiale som ressource.

Nærgenbrugsstationen har en buende “materialevæg”, som besøgende møder som det første ved ankomst. Materialevæggen fremstår nærmest som et kunstværk af affald, og gør det samtidigt nemt og overskueligt for brugerne at se, hvordan deres affald skal sorteres. På den måde bliver affaldssortering intuitivt for den enkelte borger i Nordhavn.

Målet med projektet var at skabe unikt og effektivt affaldssortering, da det er den største forudsætning for effektivt genbrug. På Nærgenbrugsstation Nordhavn bliver affaldshåndtering mere brugervenligt og lærerigt – og på samme tid en udstilling af genbrugs enorme potentialer for en bæredygtig fremtid.

Lær mere om projektet her: https://lendager.com/arkitektur/naergenbrugsstation-nordhavn/

Fotos: Rasmus Hjortshøj