Lendager Group er med projektet Circle House sammen med GXN og Vandkunsten nomineret til prisen Lille Arne 2019.

Principperne bag Circle House baner vejen for et mere bæredygtigt byggeri, hvor arkitekturens materialer kan skilles ad og genanvendes. At kunne genanvende alle dele af et hus, uden at byggematerialerne bliver ødelagt ved nedtagning, åbner op for et utal af muligheder for fremtidens arkitekter. Med brug af principperne kan op mod 90% af alle brugte materialer genanvendes til høj værdi, og projektet demonstrerer de store ressourcebesparelser der er, når man tænker genanvendelighed og cirkulært byggeri ind fra starten.

Projektet er nomineret for ”dets praktiske demonstration af cirkulære principper, og en innovationsproces der går på tværs af alle discipliner i byggebranchen”. Der er opsat en demonstrator uden for Lejerbos domicil på Gammel Køge Landevej.