NY VISIONSPLAN OG STRATEGI FOR OMRÅDER I TRELLEBORG

Vardagslivet er en visionsplan og strategi for fortætning af områderne Övre og Stadsparkkvartern i Sveriges sydligste by, Trelleborg. Projektet er udarbejdet som en del af et parallelopdrag for Trelleborg Kommune, som Lendager Group kvalificerede sig til i samarbejde med Arkitema Architects.

Forslagets vinkel på fremtidens byudvikling er at skabe rammerne for den bedste, nemmeste og mest bæredygtige hverdag for de kommende beboere i Trelleborg. For det er i hverdagen, man lever livet, og det er de små interaktioner og udvekslinger i dagligdagen, der tegner og former det meste af vores tilværelse.

Gennem analysearbejdet blev en række fysiske, planlægningsmæssige og organisatoriske problemer iagttaget, samtidig med at et billede af et område med enormt mange uforløste potentialer begyndte at vokse frem. Övres fortid som Trelleborgs infrastrukturelle og ressourcemæssige central blev udgangspunktet for en nytænkning af byudviklingen med udgangspunkt i vand-mad-energi-nexus modellen, hvor byens ressourceflows forstås som sammenhængende og gensidigt afhængige systemer.

Med udgangspunkt i kommunens egne fokuspunkter inden for kønsligestilling og lydmiljø udviklede vi operationelle værktøjer for den fremtidige planlægning ikke kun i Övre, men i hele Trelleborg som helhed. Herved blev det synliggjort, hvilke muligheder man som kommune har for at styre udviklingen inden for temaer, der sædvanligvis er svært belyst i gængs byplanlægningspraksis.