OPGØR MED ØRESTADS VINDBLÆSTE FEJLTAGELSER

Et enigt dommerpanel udpegede UN17 Village som vinder i konkurrence om Ørestads sidste grund: ”Et elegant opgør med Ørestads vindblæste fejltagelser,” udtaler dommer til Politiken Byrum. Projektet er et samarbejde mellem Lendager Group, NREP, Årstiderne Arkitekter, Moe og Arup.

”Det er ikke alene den enestående beliggenhed, der gør projektet unikt. UN17 Village  er det første byggeprojekt i verden, der omsætter FNs 17 nye verdensmål (SDGer) til konkret  handling. Lendager Group er, i kraft af vores fokus på bæredygtighed og en ny måde at skabe  løsninger på, bl.a. pioner med hensyn til at anvende genbrugsmaterialer og oparbejdet byggeaffald i  nye bygninger. UN17 Village hæver baren for bæredygtighed – globalt,” fastslår Anders  Lendager, CEO og grundlægger af Lendager Group.

Vinderprojektet var en del af en konkurrence, hvor de øvrige prækvalificerede tegnestuer var teams med tegnestuerne BIG, Henning Larsen og Zeso.

”Vinderteamet har i endnu højere grad end konkurrenterne brugt de dyrekøbte erfaringer, man har gjort sig gennem årene med Ørestad i København, hvor der ofte er forblæst og mangel på liv”, siger Flemming Ibsen fra tegnestuen Vandkunsten og medlem af dommerpanelet.

”Deres projekt er et elegant opgør med de her meget store karreer og byrum, der ligger derude. Vinderne formår at nedbryde det store byggefelt til en mindre og mere menneskelig skala i fem mindre karreer. Og de har opdelt det med passager og mellemrum, så man føler sig inviteret indenfor,” siger dommeren.

Dommerpanelet sætter især pris på det blandede program, som vinderne præsenterer, hvor mange funktioner er lagt ind i bebyggelsen på 35.000 etagemeter til bolig, fællesarealer og/eller serviceerhverv på den 15.000 kvadratmeter store grund. Man har ønsket, at bebyggelsen skal give noget tilbage til byen og invitere indenfor naboområderne ind.

Det er blandt andet løst konkret ved, at hver af de fem karreer får tildelt en funktion, for eksempel i form af et foreningslokale til udlejning, spisehus, delecentral og et badehus. Funktioner, der efter dommernes mening gør, at beboere fra andre bydele ser UN17 Village som en destination, de har lyst til at besøge.

 

Visualiseringer af TMRW