RESSOURCE CENTER

Innovation er forudsætningen for grøn vækst! I første omgang vil vi etablere en base i form af et Ressource Center. Ressource Centeret vil være udgangspunktet for Ressource City der vil facilitere alt fra konferencer, mødelokaler, kontorfællesskaber og undervisning mm.
Ressource Centeret vil ydermere facilitere mødet mellem industri, borgere, uddannelse og offentlige funktioner og derved skabe en stærk platform for etableringen af en velfungerende industrisymbiose. Herfra vil Resource City trække flere virksomheder og arbejdspladser til løbende og den grønne vækst vil være en realitet.

Ressource Centeret bliver pionerprojektet, der beviser, at helhedsplanens planlægningsforslag er rentable, bygbare, bæredygtige og fleksible. Ressource Centeret kommer samtidig til at danne rammerne om det kommende sekretariats dagligdag og vil huse udstillinger, workshops og andre arrangementer, der løbende formidler Ressource Citys udvikling til borgere i  Næstved og andre interessenter.

Arbejdet med vidensressourcer og referencestudier har udmundet i en robust strategi for udvikling af innovation med de for hånden værende ressourcer ved Ressource City. Konceptet tager udgangspunkt i en sammenlægning af alle eksisterende videns aktører på ressourceområdet under ét tag med vidensdeling og formidling som hovedfokus. Sekretariatet spiller i denne sammenhæng rollen som videns koordinator, der samler trådene og faciliteter den interne og eksterne kommunikation.