RESSOURCE CITY FÅR MILLIONSTØTTE AF MILJØMINISTERIET

I sidste uge bevilgede Miljøministeriet 3,3 millioner kroner til det ambitiøse udviklingsprojekt Ressource City som led i regeringens strategi for omstilling til cirkulær økonomi.

Lendager Arkitekter har i samarbejde med Næstved Kommune udviklet en strategi og helhedsplan til en ressourceeffektiv omstilling af det tidligere industriområde Maglemølle.

Hos Lendager Arkitekter er vi lige dele begejstrede for og stolte over at Ressource City er blevet udvalgt som et af fire pilotprojekter og dermed er kommet et afgørende skridt nærmere realisering. Støtten kommer fra Miljøministeriets projekt “Danmarks Råstof”.

Ressource City bliver en af verdens første ressourceklynger for cirkulær økonomi og Maglemølles kulturhistoriske industri- og fabriksbygninger skal derfor genanvendes og transformeres for at skabe rammerne om den nye industri. Nye virksomheder, uddannelser og borgere skal genbruge, reparere, renovere, genanvende og upcycle med affald som ressource og derigennem skabe vækst og beskæftigelse.

Målsætningen for Ressource City er at skabe nye grønne arbejdspladser og bidrage til Danmarks førerposition inden for grøn omstilling. Helt konkret er målet de første to år at etablere 10 nye virksomheder med i alt 100 grønne arbejdspladser og en industri, der er så grøn at rekreative områder kan ligge side om side med forarbejdning af ressourcer og udvikling af produkter.

Ressource City, der med støtten fra Miljøministeriet er blevet udpeget som en vigtig brik i Danmarks vej mod grøn omstilling, vil således bidrage med nye grønne arbejdspladser og samtidig tilbyde en helt ny bydel hvor kultur og erhverv vil blomstre med “ressourceudnyttelse” som fælles omdrejningspunkt.

Miljøministeriet
Næstved Kommune
Berlingske