RESSOURCE CITY

TRASH IS MORE

Fremtiden er lys, positiv og fuld af innovation, viden og oplevelser! Vi skal skabe, genskabe og udvikle vores samfund, vores byer og vores bygninger. -Og vi skal gøre det med vores affald for affald er vores største potentielle ressource!

Vi bliver nødt til at starte evolutions-manualen for vores projekt med en negativ og trist opridsning af tingenes tilstand. En tilstand der bekymrer os og mange andre, men som måske rummer potentialet for en ny løsning og grundlaget for et ressource-bevidst Danmark.

TRASHURE

Det er desværre nødvendigt at fremhæve den dystopiske konsekvens af klimaforandringerne, som for os alle skaber billederne på nethinden af  et eksorbitant voksende globalt samfund skabt til at forbruge og smide væk. En livstil som har eskaleret fra efterkrigstiden, igennem  modernisering, med en kontinuerlig eskalering frem til det 21. århundrede.  Industrialisering og globalisering har skabt fænomenerne affald, skrald og forurening i uoverskuelige mængder med ikke tidligere set miljømæssige, økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Affald repræsenterer en negativ værdi socialt, økonomisk og miljømæssigt. Affald er et teknologisk ekskrement som vi oftest tager fysisk og mentalt afstand fra.

Men det skal være slut!
Vi skal ændre vores syn på vores fysiske omgivelser. Dem vi selv skaber og repræsenterer og som vi i den naturlige evolution skal give videre til den- og de næste generationer.  Den verden vi skal give videre rummer ikke alle løsningerne og er nødvendigvis ikke bedre end den vi har skabt i dag, men den rummer grundstenene for at skabe forandring  og rydde op uden at begrænse vækst og udvikling.

CHANGE OR DIE

Det er omstillingssamfundets store mulighed og udfordring at kunne udkonkurrere den eksisterende kapitalistiske grundmodel på de idag gældende præmisser. Den cirkulære økonomis potentiale ligger i at være større og indeholde flere indbringende led  end den eksisterende lineære økonomi.

Økonomisk bæredygtighed vil altid overleve og overbevise selv den sorteste oliefyste til at ændre foretningsplan eller forgå.