RESSOURCERÆKKERNE I BO BEDRE

Har du fået fat i dit eksemplar af det aktuelle Bo Bedre?

I det førende danske magasin indenfor arkitektur og design kan du læse om vores cirkulære boligprojekt Ressourcerækkerne! Projektet er et af vores konkrete eksempler på fremtidens måde at bo på – med materialegenanvendelse og biodiversitet som en naturlig del af hverdagen.

Og som Bo Bedre skriver, så skal vi i fremtidens København “(…) bo i Ressourcerækker, som vil løse problematikken om urbaniseringen og tage hånd om de hastigt stigende klimaforandringer”.

Projektet bygges i samarbejde med Arkitektgruppen, NREP og MOE.